Auris Dr. M. Polanoschool

Zoek binnen de bedrijvengids

Auris Dr. M. Polanoschool

Auris Dr. M. Polanoschool

Auris Dr. M. Polanoschool

De Auris Dr. M. Polanoschool geeft onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen met een cluster 2-indicatie. Dove en slechthorende kinderen kunnen er vanaf hun derde verjaardag tot ongeveer hun twaalfde/dertiende jaar terecht.

Omschrijving

Sommige leerlingen stappen voor die tijd over naar het reguliere onderwijs, anderen doen dat als ze twaalf zijn en weer een andere groep gaat naar het Voortge­zet Speciaal Onder­wijs (VSO), waar zij tot hun twintigste onderwijs kunnen blij­ven volgen.

Voor alle leerlingen speelt het Nederlands een belangrijke rol in het taalaanbod en -onderwijs. Vooral bij jonge leerlingen en bij de dove leerlingen gebruiken we veel Nederlands met Gebaren (NmG). Bij NmG wordt Nederlands gesproken, maar worden ook gebaren gebruikt. In groepen met dove leerlingen speelt naast het Nederlands ook de Nederlandse Gebarentaal (NGT) een belangrijke rol.

De Auris Dr. M. Polanoschool is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep.

Auris Dr. M. Polanoschool

Bezoekadres
Guido Gezelleweg 12
3076EB Rotterdam

Postadres
Postbus 91.030
3007MA Rotterdam

Telefoon: 010 - 204 15 15
Teksttelefoon: 010 - 204 15 18
Fax: 010 - 204 15 19

polanoschool@auris.nl

http://www.polanoschool.nl