Auris Fortaal

Zoek binnen de bedrijvengids

Auris Fortaal

Auris Fortaal

Auris Fortaal

Auris Fortaal  is een school voor leerlingen van  4 t/m 12 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking (ASS). 

Omschrijving

Ook verzorgen wij onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking. Dit zijn slechthorende leerlingen (SH), slechthorende leerlingen met een verstandelijke beperking (SH-MG) en dove leerlingen (D).

De leerlingen met een auditieve beperking krijgen van groep 1 t/m 4 tweetalig onderwijs aangeboden.  Dat wil zeggen dat zowel het Nederlands als de Nederlandse Gebarentaal aangeboden wordt aan de leerlingen. Na groep 4 bekijken we samen met ouders welk onderwijs het beste is. Regulier onderwijs, een combinatiegroep met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een school waar tweetalig onderwijs geboden wordt in groep 5 t/m 8. Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op onze school.

Auris Fortaal

Bezoekadres
Santa Cruzdreef 30
3563VJ Utrecht

Telefoon: 030 - 261 24 04
Fax: 030 - 266 20 24

fortaal@auris.nl

http://fortaal.nl/