GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West / Inloophuis Dek 5

Zoek binnen de bedrijvengids

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West / Inloophuis Dek 5

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West / Inloophuis Dek 5

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West / Inloophuis Dek 5

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!

Omschrijving

Als we bepaalde kennis en vaardigheid niet hebben, dan weten we de weg naar organisaties, die dit wel hebben. Het gaat ons er om dat u de hulp krijgt, die u nodig heeft.

GGMD zet zich in voor iedereen met een gehoorprobleem: vroeg-, plots-, laatdoven, doofblinden, slechthorenden, mensen met tinnitus, hyperacusis en Ménière.

GGMD heeft vestigingen en inloophuizen verspreid over heel Nederland. Medewerkers worden permanent geschoold in Nederlandse Gebarentaal. Indien nodig worden door de organisatie tolken ingeschakeld (NGT, NmG, schrijftolken).

GGMD biedt maatschappelijk werk, woonbegeleiding, opleidingsadviezen, cursussen en trainingen,
loopbaanbegeleiding, opvoedingsondersteuning en geestelijke gezondheidszorg.


Kom langs bij het Inloophuis
Wil je graag andere doven en slechthorenden bij jou uit de buurt ontmoeten? Of wil je een advies over een probleem waarmee je al een tijdje rondloopt? Kom dan eens langs bij een Inloophuis van GGMD.

Het Inloophuis is een soort grote huiskamer. Je ontmoet daar andere doven en slechthorenden met wie je gezellig een praatje kunt maken. Of een spelletje doen of samen televisie kijken. Zij komen allemaal uit de buurt en wonen zelfstandig. In het Inloophuis zelf is geen woonruimte.

Professionele begeleiding
Niet alleen aan de bezoekers van het Inloophuis kun je je verhaal kwijt. Dat kan ook aan de begeleider van GGMD. Hij of zij is opgeleid om met problemen van doven en slechthorenden om te gaan. De begeleider geeft je advies of praktische hulp, zoals bij het beantwoorden van een officiële brief.
Maar soms is er meer nodig om een probleem op te lossen. Dan kan de begeleider een afspraak maken met een maatschappelijk werker van GGMD.
Of contact leggen met een woonbegeleider van GGMD. Zij helpen doven en slechthorenden om zelfstandig te (blijven) wonen.

5 à 7 dagen per week open
Het inloophuis is (bijna) zeven dagen per week open. Bij de activiteiten staan de bezoekerswensen centraal. Als er genoeg belangstelling is, is veel mogelijk, zoals:
- samen koken en eten
- samen spelletjes doen
- creatieve activiteiten
- thema-avonden
- gebaren- en computercursussen

Een kijkje nemen?
Je kunt geheel vrijblijvend een kijkje nemen in een Inloophuis bij jou in de buurt. Je hoeft pas na een paar keer te besluiten of je vaste bezoeker wilt worden. GGMD vraagt dan een indicatie voor je aan. Hierna kun je onbeperkt het Inloophuis bezoeken tijdens openingsuren. De verzekering vergoedt de kosten.

Openingstijden
maandag 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 14.00 - 18.00 uur
woensdag 09-00 - 13.00 uur
donderdag 10.00 - 14.00 uur (2x per maand van 10.00 - 13.00 uur)
vrijdag 13.00 - 17.00 uur

Contact tijdens openingstijden:
Telefoon 079 - 331 30 78
Teksttelefoon 079 - 343 45 51
Fax 079 - 331 37 69

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West / Inloophuis Dek 5

Bezoekadres
Fregatwerf 545
2725CZ Zoetermeer

Postadres
Fregatwerf 545
2725CZ Zoetermeer

Telefoon: 0800 - 337 46 67
Teksttelefoon: 0800 - 337 48 57
Fax: 0182 - 549 196

contact@ggmd.nl

http://www.ggmd.nl