Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Eindhoven (voorheen AC Sint Marie)

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Eindhoven (voorheen AC Sint Marie)

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Eindhoven (voorheen AC Sint Marie)

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Eindhoven (voorheen AC Sint Marie)

De Audiologische centra van de Koninklijke Kentalis zijn gespecialiseerd in onderzoek, advisering en begeleiding bij problemen met horen, taal en/of spraakontwikkeling.

Omschrijving

De Audiologische Centra zijn aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De multidisciplinaire samenstelling
Op de Audiologische Centra werken deskundigen met kennis van en ervaring op het gebied van taal, spraak en gehoor. Het onderzoeksteam bestaat uit: audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, klinische linguïsten en technici.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
Wij zijn ambitieus en willen onze klanten (leerlingen, cliënten en patiënten) de beste diagnostiek, zorg en onderwijs geven. Daarvoor is goed overleg met klanten en partnerorganisaties van groot belang, maar ook innovatie, creativiteit, ondernemerschap en samenwerking met andere vakgebieden. Door kennis en expertise te ontwikkelen en te bundelen, willen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Eindhoven (voorheen AC Sint Marie)

Bezoekadres
Castilielaan 8
5629CH Eindhoven

Postadres
n.v.t

Telefoon: (040) 264 70 00
Teksttelefoon: (040) 264 70 70

secretariaatacsintmarie@kentalis.nl

http://www.kentalis.nl