Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Flevoland

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Flevoland

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Flevoland

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Flevoland

De Audiologische centra van de Koninklijke Kentalis zijn gespecialiseerd in onderzoek, advisering en begeleiding bij problemen met horen, taal en/of spraakontwikkeling.

Omschrijving

De Audiologische Centra zijn aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De multidisciplinaire samenstelling
Op de Audiologische Centra werken deskundigen met kennis van en ervaring op het gebied van taal, spraak en gehoor. Het onderzoeksteam bestaat uit: audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, klinische linguïsten en technici.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
Wij zijn ambitieus en willen onze klanten (leerlingen, cliënten en patiënten) de beste diagnostiek, zorg en onderwijs geven. Daarvoor is goed overleg met klanten en partnerorganisaties van groot belang, maar ook innovatie, creativiteit, ondernemerschap en samenwerking met andere vakgebieden. Door kennis en expertise te ontwikkelen en te bundelen, willen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Flevoland

Bezoekadres
Randstad 22-175
1316 BM Almere

Postadres
n.v.t

Telefoon: (036) 535 90 30
Teksttelefoon: (036) 530 41 24
Fax: (036) 534 40 04

info@ac-flevoland.nl

http://www.audiologischecentra.nl