Kentalis Compas

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Compas

Kentalis Compas

Kentalis Compas

Kentalis Compas biedt plaats aan leerlingen in de leeftijd van 12 /13 tot (mogelijk) 20 jaar.

Omschrijving

Auditieve en communicatieve vaardigheden kunnen sterk verschillen. Ook bij individuele leerkwaliteiten zijn 'grote' verschillen waarneembaar. Bekend is dat jonge mensen het meest tot leren zijn te motiveren in een omgeving met leeftijdgenoten. Die leeromgeving heeft Viataal Compas: leerlingvriendelijk, uitdagend én met een gevarieerd programma-aanbod. Praktijk en theorie staan dicht bij elkaar en vullen elkaar aan.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Compas

Bezoekadres
Theerestraat 42
5271GD Sint-Michielsgestel

Postadres
n.v.t

Telefoon: 073 - 558 81 82

cvocompas@kentalis.nl

http://www.kentalis.nl