Kentalis De Stijgbeugel dependance

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis De Stijgbeugel dependance

Kentalis De Stijgbeugel dependance

Kentalis De Stijgbeugel dependance

Kentalis De Stijgbeugel is een cluster 2-school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met beperkingen in horen en communiceren.

Omschrijving

Wij richten ons op leerlingen van 11 tot 20 jaar die een meetbaar hoorverlies hebben of bij wie de diagnose ‘ernstige spraak-/ taalmoeilijkheden’ of ‘ernstige communicatieve incompetentie’ is gesteld.

Ook verzorgen wij opleidingen voor jongeren met een vorm van autisme.

In het onderwijs dat op onze school wordt gegeven, proberen we de individuele mogelijkheden van elke leerling te ontwikkelen, terwijl we zijn of haar beperkingen respecteren. Daarbij zijn structuur, regelmaat en uitdagingen sleutelwoorden. Desondanks wil De Stijgbeugel zoveel mogelijk een gewone school zijn.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis De Stijgbeugel dependance

Bezoekadres
Spiekmanlaan 16
6824DL Arnhem

Postadres
n.v.t

Telefoon: 026 - 352 57 00

destijgbeugel@kentalis.nl

http://www.kentalis.nl