Kentalis Dienst Ambulante Begeleiding Noord-Nederland

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Dienst Ambulante Begeleiding Noord-Nederland

Kentalis Dienst Ambulante Begeleiding Noord-Nederland

Kentalis Dienst Ambulante Begeleiding Noord-Nederland

De Dienst Ambulante Begeleiding Noord-Nederland is een bovenschoolse voorziening van de Koninklijke Kentalis-scholen van REC 2 Noord-Nederland.

Omschrijving

Ambulant begeleiders zijn leerkrachten met een speciale opleiding of logopedisten. Zij verzorgen begeleiding op scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland.

Ambulante begeleiding start na overleg met ouders/verzorgers/leerling en de (reguliere) school.

Kentalis Dienst Ambulante Begeleiding Noord-Nederland

Bezoekadres
Rijksstraatweg 63
9752AC Haren

Postadres
Postbus 55
9750AB Haren

Telefoon: 050 - 533 18 16
Teksttelefoon: 050 - 533 18 02
Fax: 050 - 533 18 01

dienstab@kentalis.nl

http://www.rec2noordnederland.nl