Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Arnhem)

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Arnhem)

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Arnhem)

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Arnhem)

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool is er voor kinderen van 3 tot 13 jaar met beperkingen in horen en communiceren.

Omschrijving

We willen hen een stevig fundament geven voor hun leven, waarbij zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid en leren naar vermogen de hoofddoelen zijn. De leerlingen worden voor zover mogelijk in staat gesteld de kerndoelen basisonderwijs te bereiken of aansluiting te vinden bij de kerndoelen op een andere school. Het welbevinden van de leerlingen staat centraal door op de hulpvragen van de leerlingen een adequaat antwoord te geven.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Arnhem)

Bezoekadres
Hommelseweg 403a
6821LK Arnhem

Postadres
n.v.t

Telefoon: 026- 352 57 00

drbosschool@kentalis.nl

http://www.kentalis.nl