Kentalis Guyotschool (SO)

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Guyotschool (SO)

Kentalis Guyotschool (SO)

Kentalis Guyotschool (SO)

De Guyotscholen voor SO in Haren bieden onderwijs aan kinderen die doof of slechthorend zijn.

Omschrijving

Er zijn verschillende afdelingen de SO-AB school, waar kinderen het reguliere onderwijsprogramma kunnen volgen, de Leefleergroepen voor meervoudig gehandicapte kinderen met een auditieve beperking, en de Doofblindengroepen.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Guyotschool (SO)

Bezoekadres
Rijksstraatweg 63b
9752AC Haren

Postadres
n.v.t.

Telefoon: 050 - 533 19 70
Teksttelefoon: 050 - 533 19 72
Fax: 050 - 533 19 71

http://www.guyotonderwijs.nl/