Kentalis Guyotschool (VSO)

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Guyotschool (VSO)

Kentalis Guyotschool (VSO)

Kentalis Guyotschool (VSO)

De Guyotschool voor VSO is een tweetalige school voor voortgezet speciaal onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.

Omschrijving

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Guyotschool (VSO)

Bezoekadres
Rijsstraatweg 63a
9752AC Haren

Postadres
n.v.t.

Telefoon: 050 - 533 19 40
Teksttelefoon: 050 - 533 19 42
Fax: 050 - 533 19 41

http://www.www.guyotvso.nl