Kentalis Het Rotsoord (SO)

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Het Rotsoord (SO)

Kentalis Het Rotsoord (SO)

Kentalis Het Rotsoord (SO)

Op Het Rotsoord wordt ontwikkelingsgericht onderwijs geboden, gebaseerd op de Christelijke waarden en normen. Dit programma stelt leerlingen, rekening houdend met hun mogelijkheden, in staat hun leven en ontwikkeling zelf zoveel als mogelijk in te richten en te sturen.

Omschrijving

De school ondersteunt de leerlingen zich voor te bereiden op een passende plek in de steeds veranderende maatschappij, zodat zij daarin kunnen leven en werken.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Het Rotsoord (SO)

Bezoekadres
Rotsoord 36
3523CL Utrecht

Postadres
n.v.t.

Telefoon: 030 - 252 50 00
Fax: 030 - 252 07 86

info-rotsoord@kentalis.nl

http://www.rotsoord.nl