Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Signis is een speciale school voor onderwijs aan dove en slechthorende kinderen (de zgn. Auditieve leerstroom) en kinderen met (ernstige) spraak- en taal moeilijkheden (de Communicatieve leerstroom) in de leeftijd van 2,5 tot 20 jaar.

Omschrijving

In de auditieve leerstroom (ALS) komen kinderen terecht die gehoorverlies hebben. Dit kan een gering gehoorverlies zijn waardoor het kind slechthorend is, een gehoorverlies zijn bij kinderen die een Cochleair Implantaat (CI) hebben en ernstig gehoorverlies bij kinderen die doof zijn. De wetgever heeft bepaald dat kinderen met een gemiddeld gehoorverlies van 80 decibel of meer ‘doof’ zijn.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Bezoekadres
Herman de Manstraat 1
1064BX Amsterdam

Telefoon: 020 - 613 28 01

http://www.signisonderwijs.nl/