Kentalis Terwindt

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Terwindt

Kentalis Terwindt

Kentalis Terwindt

Kentalis Terwindt is een school voor kinderen die beperkingen hebben in horen en communiceren, en daarnaast bijvoorbeeld cognitieve belemmeringen, gedragsmoeilijkheden, contact-, concentratie- of neurologische stoornissen.

Omschrijving

Kinderen dus met een meervoudige beperking. We bieden onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar.

Waar Kentalis Terwindt voor staat
Het motto van de school is: "Wij leren communiceren". Bij het leren op school en in de omgang met anderen is taal onontbeerlijk. Kentalis Terwindt probeert het onderwijs toegankelijk te maken voor de leerlingen door hen te ondersteunen in de communicatie. Plezier op school, een veilige omgeving, een klimaat waarin kinderen gedijen, is belangrijk.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Terwindt

Bezoekadres
Nijmeegsebaan 21a
6561KE Groesbeek

Postadres
n.v.t.

Telefoon: 024 - 684 1790
Fax: 024 - 684 1473

mtw@kentalis.nl

http://www.kentalis.nl