Kentalis Tine Marcusschool (Groningen)

Zoek binnen de bedrijvengids

Kentalis Tine Marcusschool (Groningen)

Kentalis Tine Marcusschool (Groningen)

Kentalis Tine Marcusschool (Groningen)

De Tine Marcusschool is een school voor Speciaal Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

Omschrijving

De Tine Marcusschool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat we in opvoeding en onderwijs rekening houden met ieders levensbeschouwelijke of culturele achtergrond, zonder daar waardeoordelen aan te verbinden.

De Tine Marcusschool heeft vestigingen in Groningen en Emmen.

Koninklijke Kentalis
Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis. Verspreid over het hele land hebben wij zeventien scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar die niet (goed) kunnen horen of communiceren al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding voor leerlingen die regulier basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

Kentalis Tine Marcusschool (Groningen)

Bezoekadres
Jaltadaheerd 163
9737HK Groningen

Postadres
n.v.t.

Telefoon: 050 - 547 08 88
Fax: 050 - 547 08 81

http://www.tinemarcus.nl