Scholing & educatie

Zoek binnen de bedrijvengids

Resultaten: Bedrijvengids / Scholing & educatie

Auris Bertha Muller School

Auris Bertha Muller School

De Auris Bertha Muller School is een algemeen bijzondere school voor primair speciaal onderwijs (SO). Het onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. Daarnaast zijn er vier zorggroepen met peuters.Lees verder »

Auris College Rotterdam

Auris College Rotterdam

Het Auris College Rotterdam is een algemeen bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.Lees verder »

Auris Dienstverlening Goes

Auris Dienstverlening Goes

Auris Dienstverlening verzorgt de ambulante onderwijskundige dienstverlening, gezinsbegeleiding en preventieve begeleiding (consultaties). Daarnaast bieden wij ook zorg op maat met begeleidingsarrangementen en cursussen voor mensen die moeite hebben met horen, spreken, lezen, schrijven of begrijpen.Lees verder »

Auris Dienstverlening Houten

Auris Dienstverlening Houten

Auris Dienstverlening verzorgt de ambulante onderwijskundige dienstverlening, gezinsbegeleiding en preventieve begeleiding (consultaties). Daarnaast bieden wij ook zorg op maat met begeleidingsarrangementen en cursussen voor mensen die moeite hebben met horen, spreken, lezen, schrijven of begrijpen.Lees verder »

Auris Dienstverlening Rotterdam

Auris Dienstverlening Rotterdam

Auris Dienstverlening verzorgt de ambulante onderwijskundige dienstverlening, gezinsbegeleiding en preventieve begeleiding (consultaties). Daarnaast bieden wij ook zorg op maat met begeleidingsarrangementen en cursussen voor mensen die moeite hebben met horen, spreken, lezen, schrijven of begrijpen.Lees verder »

Auris Dr. M. Polanoschool

Auris Dr. M. Polanoschool

De Auris Dr. M. Polanoschool geeft onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen met een cluster 2-indicatie. Dove en slechthorende kinderen kunnen er vanaf hun derde verjaardag tot ongeveer hun twaalfde/dertiende jaar terecht.Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Hoofdkantoor

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Hoofdkantoor

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordOost

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordOost

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordOost

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordOost

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordOost / Inloophuis Almere

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordOost / Inloophuis Almere

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD voor doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team NoordWest

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West / Inloophuis Dek 5

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team West / Inloophuis Dek 5

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team Zuid

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team Zuid

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team Zuid

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team Zuid

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team Zuid / Inloophuis Geleen

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team Zuid / Inloophuis Geleen

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team ZuidWest

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team ZuidWest

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team ZuidWest

GGMD voor Doven en Slechthorenden - Team ZuidWest

GGMD is een landelijke organisatie en staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. Iedereen met een gehoorprobleem kan bij GGMD terecht voor hulp en ondersteuning. GGMD helpt altijd!Lees verder »

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht biedt verschillende opleidingen aan op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal. - Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal - Associate degree Schrijftolk - Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse GebarentaalLees verder »

Kentalis Compas

Kentalis Compas

Kentalis Compas biedt plaats aan leerlingen in de leeftijd van 12 /13 tot (mogelijk) 20 jaar.Lees verder »

Kentalis De Lytse Skelp

Kentalis De Lytse Skelp

De Skelp is een school voor Speciaal Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan slechthorende kinderen en aan kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. De Skelp is voor kinderen die door hun handicap zoveel zorg en specialistische hulp nodig hebben, dat ze zich in het reguliere basisonderwijs niet goed kunnen ontwikkelen.Lees verder »

Kentalis De Marwindt (VSO)

Kentalis De Marwindt (VSO)

De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis.Lees verder »

Kentalis De Skelp

Kentalis De Skelp

De Skelp is een school voor Speciaal Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan slechthorende kinderen en aan kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. De Skelp is voor kinderen die door hun handicap zoveel zorg en specialistische hulp nodig hebben, dat ze zich in het reguliere basisonderwijs niet goed kunnen ontwikkelen.Lees verder »

Kentalis De Stijgbeugel

Kentalis De Stijgbeugel

Kentalis De Stijgbeugel is een cluster 2-school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met beperkingen in horen en communiceren.Lees verder »

Kentalis De Stijgbeugel dependance

Kentalis De Stijgbeugel dependance

Kentalis De Stijgbeugel is een cluster 2-school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met beperkingen in horen en communiceren.Lees verder »

Kentalis Dr. J. de Graafschool

Kentalis Dr. J. de Graafschool

De Dr. J. de Graafschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. We geven onderwijs aan leerlingen met een auditieve handicap en aan leerlingen die (ernstige) spraak- en/of taalproblemen hebben.Lees verder »

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Arnhem)

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Arnhem)

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool is er voor kinderen van 3 tot 13 jaar met beperkingen in horen en communiceren.Lees verder »

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Silvolde)

Kentalis Dr. P.C.M Bosschool (Silvolde)

De talenten, de mogelijkheden én het plezier van iedere leerling staan voorop bij het onderwijs van Kentalis.Lees verder »

Kentalis Enkschool (Kampen)

Kentalis Enkschool (Kampen)

De Enkschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar. Daarnaast kan er bij leerlingen sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis en/of complexe problematiek op meerdere ontwikkelingsgebieden.Lees verder »

Kentalis Enkschool (Zwolle)

Kentalis Enkschool (Zwolle)

De Enkschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar. Daarnaast kan er bij leerlingen sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis en/of complexe problematiek op meerdere ontwikkelingsgebieden.Lees verder »

Kentalis Guyotschool (SO)

Kentalis Guyotschool (SO)

De Guyotscholen voor SO in Haren bieden onderwijs aan kinderen die doof of slechthorend zijn.Lees verder »

Kentalis Guyotschool (VSO)

Kentalis Guyotschool (VSO)

De Guyotschool voor VSO is een tweetalige school voor voortgezet speciaal onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.Lees verder »

Kentalis Het Rotsoord (SO)

Kentalis Het Rotsoord (SO)

Op Het Rotsoord wordt ontwikkelingsgericht onderwijs geboden, gebaseerd op de Christelijke waarden en normen. Dit programma stelt leerlingen, rekening houdend met hun mogelijkheden, in staat hun leven en ontwikkeling zelf zoveel als mogelijk in te richten en te sturen.Lees verder »

Kentalis Het Rotsoord (VSO)

Kentalis Het Rotsoord (VSO)

Op Het Rotsoord wordt ontwikkelingsgericht onderwijs geboden, gebaseerd op de Christelijke waarden en normen. Dit programma stelt leerlingen, rekening houdend met hun mogelijkheden, in staat hun leven en ontwikkeling zelf zoveel als mogelijk in te richten en te sturen.Lees verder »

Kentalis Mariëlla

Kentalis Mariëlla

Mariëlla is een school voor leerlingen met een auditieve/communicatieve en een verstandelijke beperkingLees verder »

Kentalis Martinus van Beek (Nijmegen)

Kentalis Martinus van Beek (Nijmegen)

De Martinus van Beekschool is een school voor auditief en/of communicatief beperkte kinderen (cluster 2) in de leeftijd van 4 - 13 jaar. Dat staat voor kinderen die een hoor- of spraakprobleem hebben. Maar ook kinderen die binnen het autistisch spectrum vallen en moeite hebben met de communicatie naar anderen bezoeken de school.Lees verder »

Kentalis Martinus van Beek (Oss)

Kentalis Martinus van Beek (Oss)

De Martinus van Beekschool is een school voor auditief en/of communicatief beperkte kinderen (cluster 2) in de leeftijd van 4 - 13 jaar. Dat staat voor kinderen die een hoor- of spraakprobleem hebben. Maar ook kinderen die binnen het autistisch spectrum vallen en moeite hebben met de communicatie naar anderen bezoeken de school.Lees verder »

Kentalis Rafaël

Kentalis Rafaël

De school Rafaël is een school voor leerlingen met een visuele en auditieve beperking en biedt onderwijs aan kinderen en jongeren met een visuele en auditieve beperking, in de leeftijd van 3 tot 20 jaar.Lees verder »

Kentalis Scholengemeenschap Effatha

Kentalis Scholengemeenschap Effatha

De Scholengemeenschap Effatha biedt onderwijs aan doven, slechthorenden en leerlingen met een ernstige communicatieve beperking, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.Lees verder »

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Signis is een speciale school voor onderwijs aan dove en slechthorende kinderen (de zgn. Auditieve leerstroom) en kinderen met (ernstige) spraak- en taal moeilijkheden (de Communicatieve leerstroom) in de leeftijd van 2,5 tot 20 jaar.Lees verder »

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Kentalis Signis (auditieve leerstroom)

Signis is een speciale school voor onderwijs aan dove en slechthorende kinderen (de zgn. Auditieve leerstroom) en kinderen met (ernstige) spraak- en taal moeilijkheden (de Communicatieve leerstroom) in de leeftijd van 2,5 tot 20 jaar.Lees verder »

Kentalis Talent

Kentalis Talent

Talent is een centrum voor onderwijs en ondersteuning voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden.Lees verder »

Kentalis Terwindt

Kentalis Terwindt

Kentalis Terwindt is een school voor kinderen die beperkingen hebben in horen en communiceren, en daarnaast bijvoorbeeld cognitieve belemmeringen, gedragsmoeilijkheden, contact-, concentratie- of neurologische stoornissen.Lees verder »

Kentalis Tine Marcusschool (Emmen)

Kentalis Tine Marcusschool (Emmen)

De Tine Marcusschool is een school voor Speciaal Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.Lees verder »

Kentalis Tine Marcusschool (Groningen)

Kentalis Tine Marcusschool (Groningen)

De Tine Marcusschool is een school voor Speciaal Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.Lees verder »

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis

Onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communcatief beperkten.Lees verder »

Navigeer naar...

Bedrijvengids

In deze gids vindt u bedrijven en organisaties die u mogelijk verder kunnen helpen. Van audiciens tot belangenorganisaties en van fabrikanten tot jobcoaches. De organisaties stellen zich graag aan u voor.

Aan de linkerkant staan de organisaties per categorie vermeld. Daarnaast kunt u ook zoeken op naam, trefwoord of plaats.

Voor organisaties
Wilt u uw organisatie graag laten vermelden in de bedrijvengids? Neem dan contact met ons op.