Hoorbibliotheek: Onderwijs

Vervolgopleiding

Als je doof of slechthorend bent, kun je een reguliere mbo-, hbo-, beroeps- of universitaire opleiding volgen. Je hebt dan recht op een tolkvoorziening voor verschillende situaties. Met deze tolkvoorziening kun je een tolk inzetten bij verschillende gelegenheden. Hierbij kun je denken aan lessen en colleges, een gesprek met decaan of mentor, tijdens een excursie…

Lees artikel: Vervolgopleiding

Regulier onderwijs

Sommige dove en slechthorende kinderen gaan liever naar het reguliere onderwijs. Dat kan zijn omdat de dovenschool ver weg is, of omdat het kind een hoger niveau onderwijs aankan dan het speciaal onderwijs te bieden heeft. Voor veel doven en slechthorende kinderen is het fijn om dicht bij huis naar school te gaan. Maar het…

Lees artikel: Regulier onderwijs

Dovenonderwijs

Dove en slechthorende kinderen kunnen terecht op een dovenschool of slechthorende school, ook wel cluster 2 school genoemd. Dat kan een basisschool of middelbare school zijn. Op een cluster 2-school wordt het onderwijs aangepast aan de auditieve beperking van de leerlingen. Het komt regelmatig voor dat ook kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve…

Lees artikel: Dovenonderwijs