Doof

Zoek binnen de infotheek

Navigeer naar...

Resultaten: infotheek / gehoorverlies / doof

Doof

Doof

Je bent doof als je heel slecht of helemaal niets kunt horen. In Nederland noemen we iemand doof als hij 90dB of meer gehoorverlies heeft. Er zijn verschillende soorten doofheid: prelinguaal of postlinguaal. En de een ziet doofheid als handicap, de ander beschouwd zichzelf als culturele minderheid.

Prelinguaal of postlinguaal doof
Prelinguaal betekent letterlijk 'voor de taal'. Iemand die prelinguaal doof is, is doof voordat de ontwikkeling van gesproken taal op gang is gekomen. Deze mensen zijn vaak doof geboren of doof geworden voor het derde levensjaar. Leren praten is voor prelinguale doven vaak moeilijk. Ze leren praten door te kijken en te voelen. Doordat ze zichzelf niet kunnen horen hebben ze vaak een typisch 'doven-accent'.

Postlinguaal betekent letterlijk 'na de taal'. Iemand die na de ontwikkeling van gesproken taal doof is geworden, is postlinguaal doof. Zo kun je bijvoorbeeld als kind of als volwassene doof worden als gevolg van een hersenvliesontsteking of door een ongeluk.

De groep postlinguaal dove mensen is een stuk groter dan de groep prelinguaal dove mensen. Onder de groep postlinguaal dove mensen vallen namelijk ook de mensen die plots- of laatdoof zijn. Postlinguale doven komen over het algemeen ook sneller in aanmerking voor een cochleair implantaat dan prelinguale doven. Bij iemand die na zijn vijfde jaar doof is geworden, zal het resultaat met een CI op gebied van spraak leren namelijk vaak beter zijn dan wanneer iemand doof is geboren.

Gebarentaal
Veel dove mensen communiceren door middel van  gebarentaal. Voor hen is gesproken taal immers minder toegankelijk, doordat zij de klanken niet kunnen horen. In gebarentaal staan de handen, het gezicht en de ogen centraal.

'doof' of Doof?
De audiologische definitie van doof zijn is 'niet kunnen horen'. Een groot deel van de dovengemeenschap ziet zichzelf als een minderheidsgroepering met een eigen taal en cultuur. Zij zien doof zijn niet als een gemis of een handicap en noemen zichzelf Doof met een hoofdletter D.  


Bron: Kennislink.nl

Infotheek

Van oorsuizen tot hyperacusis en van hoortoestel tot trilwekker. In de infotheek vindt u informatie over diverse gehoorgerelateerde onderwerpen.

De informatie is gecategoriseerd in verschillende rubrieken die u aan de linker zijde vindt. Daarnaast kunt u de infotheek ook zoeken op trefwoord.

Tip ons
Mist u bepaalde informatie of heeft u een andere tip? Stuur ons dan een e-mail. We stellen uw tips zeer op prijs.

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van alle informatie in de infotheek. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Mocht u een onjuistheid constateren, dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.