Gehoorverlies

Zoek binnen de infotheek

Navigeer naar...

Resultaten: infotheek / gehoorverlies / gehoorverlies

Gehoorverlies

Gehoorverlies

Als je sinds je geboorte al minder goed hoort, of als je nu minder goed hoort dan voorheen, dan is er sprake van gehoorverlies. Een verminderd gehoor kan opeens ontstaan of heel geleidelijk. Merken jij of mensen in jouw omgeving op dat je minder goed hoort, dan kun je je oren laten testen bij een audicien of een KNO-arts.

De mate van gehoorverlies wordt uitgedrukt in dB HL (decibel Hearing Level). Per land verschilt het bij welk gehoorverlies iemand als slechthorend of als doof beschouwd wordt. In Nederland worden de volgende gradaties van gehoorverlies gehanteerd:

0 - 30 dB verlies: normaal horend tot licht slechthorend. Een zacht gesprek zal niet altijd gevolgd worden.
30 - 60 dB verlies: licht tot matig slechthorend. Groepsgesprekken zijn een probleem.
60 - 70 dB verlies: ernstig slechthorend. Groepsgesprekken zijn heel moeilijk. Gesprekken op luide toon worden wel verstaan.
70 - 90 dB verlies: zwaar slechthorend. Groepsgesprekken op luide stem worden nog wel gehoord, maar niet altijd goed verstaan.
90 - 120 dB verlies: doof. Alleen omgevinggeluiden in de nabije omgeving worden waargenomen. Spraak wordt niet verstaan.
Vanaf 110 dB verlies: diepdoof. Enkele lage tonen of trillingen in de nabijheid worden nog waargenomen.
Vanaf 120 dB verlies: vibratiedoof. Ook trillingen worden niet meer waargenomen.

Ten slotte
Als het gehoorverlies stabiel is, dan blijft iemand zijn hele leven even slecht horen. Is het gehoorverlies daarentegen progressief, dan neemt het gehoor steeds verder af, mogelijk tot iemand uiteindelijk helemaal niets meer hoort.


Bron: Doof of zo? Wegwijzer bij gehoorverlies

Infotheek

Van oorsuizen tot hyperacusis en van hoortoestel tot trilwekker. In de infotheek vindt u informatie over diverse gehoorgerelateerde onderwerpen.

De informatie is gecategoriseerd in verschillende rubrieken die u aan de linker zijde vindt. Daarnaast kunt u de infotheek ook zoeken op trefwoord.

Tip ons
Mist u bepaalde informatie of heeft u een andere tip? Stuur ons dan een e-mail. We stellen uw tips zeer op prijs.

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van alle informatie in de infotheek. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Mocht u een onjuistheid constateren, dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.