Op de werkvloer

Zoek binnen de infotheek

Navigeer naar...

Resultaten: infotheek / preventie / op de werkvloer

Op de werkvloer

Op de werkvloer

Slecht horen als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende beroepsziekten en leidt vaak tot ernstige maatschappelijke en medische problemen. Lawaaislechthorendheid komt vaak voor bij mensen die werken in een omgeving waar veel lawaai is. Bij lawaai denk je al snel aan bijvoorbeeld het geluid van machines en zware motoren. Maar ook de barman die elke avond uren tussen de muziek staat en de badmeester in het zwembad zijn voorbeelden van beroepen met ‘lawaai’. Voor werkgevers en werknemers die werken met lawaai is het belangrijke om goede preventieve maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen. 

Beroepsziekte
Gevallen van beroepsziekten moeten gemeld worden aan de arbeidsinspectie. Het blijkt dat over de periode 2001-2009 gehooraandoeningen het meest voorkomen: 47% van alle meldingen betreft gehoorklachten. De laatste jaren nemen deze meldingen zelfs toe. Overigens niet alleen omdat gehoorklachten meer en meer voorkomen, maar ook omdat de grote bouwsector steeds nauwgezetter alle meldingen registreert en doorgeeft. In 2010 was slechthorendheid beroepsziekte nummer 1. 
 
Wanneer is het geluid schadelijk?
Of het geluid op de werkplek schadelijk is, hangt af van het volume van het geluid en de tijd die de werknemer hieraan wordt blootgesteld. Voor een werkdag van 8 uur is de risicogrens gesteld op 80 decibel. Vanaf 85 decibel zijn werknemers wettelijk verplicht om gehoorbeschermers te dragen. Ook moet de werkgever een plan van aanpak maken met maatregelen om de blootstelling te verminderen. Als het geluid harder is dan de grenswaarde van 87 decibel is de werkgever verplicht om aanvullende maatregelen te nemen.
 

Bronnen: Nationale Hoorstichting en NCvB

Infotheek

Van oorsuizen tot hyperacusis en van hoortoestel tot trilwekker. In de infotheek vindt u informatie over diverse gehoorgerelateerde onderwerpen.

De informatie is gecategoriseerd in verschillende rubrieken die u aan de linker zijde vindt. Daarnaast kunt u de infotheek ook zoeken op trefwoord.

Tip ons
Mist u bepaalde informatie of heeft u een andere tip? Stuur ons dan een e-mail. We stellen uw tips zeer op prijs.

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van alle informatie in de infotheek. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Mocht u een onjuistheid constateren, dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.