Nieuws

9 vragen over beter horen

9 vragen over beter horen

Maken mensen in uw omgeving opmerkingen over uw gehoor? Verstaat u vaak niet wat er gezegd wordt? Lees dan vooral verder. Tegen gehoorverlies is namelijk heel goed wat te doen.

1. Hoeveel Nederlanders zijn slechthorend?
Volgens het TNS NIPO-onderzoek ‘Gehoor in Nederland’ (oktober 2005) zijn 1,4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder slechthorend: zij kunnen soms niet, of bijna nooit, onder normale omstandigheden een gesprek met vier personen volgen. Zij zouden baat kunnen hebben bij een hoortoestel, maar slechts 500.000 Nederlanders dragen er een. De kans op slechthorendheid neemt toe met de jaren. Een kwart van de zestigjarigen heeft een gehoorverlies van 35 decibel (dB) of meer. Met 85 jaar is dat opgelopen tot maar liefst driekwart. Je bent doof bij een gehoorverlies van 90 dB of meer.

2. Hoe weet je dat je slecht hoort?
Het eerst merkt u dat in grote gezelschappen. Woorden van de gesprekspartner vallen weg tegen het rumoer op de achtergrond. Maar meestal heeft de omgeving eerder in de gaten dat u niet meer zo goed hoort. Na opmerkingen van anderen hoeft u niet meteen naar de huisarts. U kunt eerst zelf, anoniem, een hoortest doen. Dat kan via de telefoon of via internet.

3. Hoe werkt zo’n hoortest?
U belt met 0900-456 01 23 of gaat naar www.hoortest.nl. Deze twee testen zijn hetzelfde. Ze duren een paar minuten. Met een ruis op de achtergrond zegt een stem drie cijfers. U moet die opnoemen of aanklikken. Is het goed, dan praat de stem bij de volgende drie cijfers zachter, terwijl de achtergrondruis hetzelfde blijft. Is het antwoord niet correct, dan praat de stem harder. Zo kan worden bepaald bij welke verhouding tussen stemgeluid en achtergrondruis u nog goed hoort.

4. Wat te doen bij een slechte uitslag?
Dan is het verstandig naar de huisarts te gaan. Hij kan vaststellen wat er aan de hand is. Soms is het probleem te veel oorsmeer; dat is op te lossen door het oor uit te spuiten. De slechthorendheid kan ook een andere oorzaak hebben, zoals otosclerose, een verkalking in het oor waarbij een operatie soms uitkomst biedt. Maar bij ouderen zal de slechthorendheid vaak een kwestie van leeftijd zijn. Onderdelen van het oor, waaronder trilharen in het binnenoor, zijn dan versleten. De huisarts zal voor een nadere diagnose verwijzen naar een KNO-arts of audioloog. Zij kunnen een audiogram maken om precies vast te stellen wat iemand nog wel en niet hoort. Een audiogram is het resultaat van een gehoortest waarbij geluiden van verschillende toonhoogte worden aangeboden. Op grond daarvan krijgt men eventueel een advies over hoortoestellen. Deze worden verkocht door audiciens.

5. Is het schadelijk om het dragen van een hoortoestel nog even uit te stellen?
Nee, maar wanneer u meteen een hoortoestel gaat gebruiken zodra u minder hoort, hebt u er wel het meest profijt van. Ten eerste verstaat u gewoon weer wat de ander tegen u zegt. Ten tweede kunnen het oor en de hersenen het ‘nieuwe’ geluid van het hoortoestel beter verwerken wanneer u nog redelijk goed hoort, dan wanneer het gehoor al ernstig achteruit is gegaan. Ten derde levert het energie op, want geconcentreerd luisteren zonder hoortoestel is vermoeiend. Het hulpmiddel stopt het gehoorverlies echter niet.

6. Welke keus is er in hoortoestellen?
Er worden vrijwel alleen nog digitale toestellen verkocht. Dit zijn in feite mini-computertjes bestaande uit een microfoontje, geluidsfilter, versterker en luidsprekertje, die de audicien instelt op basis van het audiogram. De goedkoopste modellen (vanaf €476) zijn goed instelbaar voor een gesprek in gezelschap. Hierbij zitten microfoon en luidspreker in één apparaat achter het oor. Via een slangetje wordt het geluid naar een oorstukje in het oor gebracht. Geavanceerdere – en duurdere – modellen kunnen nog beter worden ingesteld; ook in speciale situaties, zoals een rumoerige omgeving of mobiel bellen. Bij de nieuwste hoortoestellen voor achter het oor (prijs circa €1500) zit een miniluidsprekertje in het oor. Dat is via een heel dun slangetje verbonden met een toestel van slechts twee centimeter doorsnee. Met dit systeem klinkt het geluid helderder en natuurlijker. De allerkleinste modellen (één centimeter) zijn
de CIC-toestellen (zelfde prijsklasse als de inhet-oormodellen). CIC staat voor ‘complete in the canal’, dat wil zeggen: helemaal in het oorkanaal. Er is dus niets achter het oor te zien. In plaats van een opening in het oor zie je een roze ‘dekseltje’. Dit systeem is bestemd voor mensen met niet zo’n zwaar gehoorverlies.
Nadelen: alle elektronica zit in het oor en is daardoor kwetsbaarder dan achter het oor. Ook is het batterijtje kleiner en daardoor eerder uitgeput dan bij andere toestellen. Sommige mensen hebben een te nauw oorkanaal om een CIC-toestel te kunnen dragen. In 2006 is tot slot de combinatie hoortoestel en bril op de markt gekomen (Varibel, prijs circa €3300). Hierbij zijn extra microfoontjes in de brilpoten verwerkt, waardoor geluiden beter worden opgevangen en weergegeven. Vooral mensen met zwaar gehoorverlies kunnen hier profijt van hebben.

7. Zijn er ook onzichtbare hoortoestellen?
Als je goed kijkt, zie je ze altijd. Maar de CICtoestellen vallen amper op. De Varibel-hoorbril zet mensen op het verkeerde been: ze zien een bril in plaats van een hoortoestel.

8. Wordt een hoortoestel vergoed door de zorgverzekeraar?
Zorgverzekeraars verstrekken vanaf 35 dB gehoorverlies voor uw eerste hoortoestel een vergoeding van €476. Met een aanvullende verzekering kan de tegemoetkoming hoger zijn. Wanneer u een hoortoestel vijf jaar gebruikt hebt, is de tegemoetkoming voor een vervolgtoestel €476. Na zes jaar is dat €566,70 en na zeven jaar €657,50.

9. Bij welke winkel kan ik het best terecht?
Bij audiciens die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven (NVAB) werkt per vestiging minimaal één medewerker met een audiciendiploma. Dat is een pre. De Consumentenbond heeft in 2005 aan 292 mensen gevraagd audiciens te beoordelen op deskundigheid, klantgerichtheid en kwaliteit van het hoortoestel. Hans Anders kreeg het rapportcijfer 6,5, Van Boxtel een 7,4, Beter Horen 7,6, Schoonenberg 7,7, en de overigen (zelfstandigen en kleine regionale ketens) 8,1.

Een afspraak maken (in plaats van gewoon binnenlopen) maakt groot verschil: de klanten kregen dan meer aandacht van de audicien. Met dank aan dr. C. Smits (audioloog VUmc), H. ten Berge (Nationale Hoorstichting) en J. Beelen (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden).

Bron: Gezondheidsnet.nl

Advertentie

ReactiesNieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/