Nieuws

Alle Auris-so scholen in basisarrangement

Alle Auris-so scholen in basisarrangement

Alle Auris-so scholen zijn door de onderwijsinspectie definitief als voldoende beoordeeld. Hiermee vallen zij in het zogenaamde basisarrangement. Hoge waardering was er van de inspectie op veel Auris-so en -vso scholen voor het onderwijsaanbod, de leerlijnen en de didactische kwaliteit van veel lessen.

Een goed resultaat dat voortkomt uit bewuste en intensieve inzet op:

  • doelgericht onderwijs in plaats van activiteitgericht onderwijs
  • realisatie van hogere leeropbrengsten
  • invoering van leerlijnen
  • verbetering en digitalisering van het LVS
  • taalbeleid en taalonderwijs (lezen, begrijpend lezen en woordenschat)
  • verbetering van leerkrachtvaardigheden.

Veel Auris-medewerkers hebben bijgedragen aan dit succes. Het is een mooi resultaat.

Auris-vso
De definitieve beoordeling van de twee bezochte vso-scholen is opgeschort tot half augustus. Dit omdat aanvullende analyse van documentatie door de inspectie plaatsvindt. Het vso dient volgens de inspectie de leerling-zorg te verbeteren. Dit onderdeel werd door de Inspectie nog niet als voldoende beoordeeld. Hier zal het vso gezamenlijk plannen op ontwikkelen.
Collectief heeft het so en vso de evaluatie van het onderwijs en de handelingsplanning nog te verbeteren.

De conceptrapporten worden door de Inspectie voor het so in juli opgesteld. De conceptrapporten over het vso worden eind augustus verwacht.

Advertentie

ReactiesNieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/