Nieuws / Onderwijs

Ongeletterdheid bij dove kinderen

Ongeletterdheid bij dove kinderen

De FEAPDA organiseert op 21, 22 en
23 oktober 2011
een congres over geletterdheid bij dove kinderen. Het congres wordt in Sint-Michielsgestel gehouden en is bedoeld voor alle medewerkers uit het onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking. De congrestaal is Engels.Lees verder »

Harry Knoors vertelt: 'Gebaren, woorden en CI'

Harry Knoors vertelt: 'Gebaren, woorden en CI'

Over communicatie in gebaren met dove kinderen is van oudsher veel te doen geweest. Er waren altijd wel pedagogen te vinden, die vreesden voor negatieve effecten van gebaren op de gesproken taalontwikkeling. Niet dat daar ook maar enige evidentie voor was, integendeel.Lees verder »

Minister luistert met aandacht naar leerlingen Kentalis

Minister luistert met aandacht naar leerlingen Kentalis

Dove leerlingen, ouders, directie en bestuur uitten hun zorgen over de draconische bezuinigingen
Tijdens een werkbezoek van minister Van Bijsterveldt van OC&W aan Kentalis Compas hebben dove kinderen en ouders in een gesprek met de Minister kenbaar kunnen maken dat zij de aangekondigde bezuinigingen binnen het speciaal onderwijs onbegrijpelijk vinden.Lees verder »

Bezuinigingen binnen speciaal onderwijs onaanvaardbaar

Bezuinigingen binnen speciaal onderwijs onaanvaardbaar

Kinderen met auditieve of communicatieve beperking zwaar gedupeerd
De door de minister van OC&W aangekondigde bezuinigingen binnen het speciaal onderwijs zijn onaanvaardbaar. Kinderen die door een beperking of een handicap extra kwetsbaar zijn – zoals ook dove, doofblinde, ernstig slechthorende kinderen of kinderen met een ernstige taalspraakstoornis – worden hierdoor zwaar gedupeerd.Lees verder »

Effatha MBO: Werken en Leren

Effatha MBO: Werken en Leren

Effatha verzorgt mbo-opleidingen op maat, speciaal voor doven en slechthorenden. Alle opleidingen worden gegeven in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dat betekent dat je werkt en leert tegelijkertijd.Lees verder »

Open dagen Kentalis Scholengemeenschap Effatha

Open dagen Kentalis Scholengemeenschap Effatha

Op 20 en 22 januari en 3 februari 2011 vinden de open dagen van Kentalis Scholengemeenschap Effatha in Zoetermeer plaats. Iedereen is van harte welkom. In de eerste plaats zijn de open dagen bedoeld voor leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.Lees verder »

FCDS heeft opleidingsmateriaal ontwikkeld voor het HBO

FCDS heeft opleidingsmateriaal ontwikkeld voor het HBO

In 2009 en 2010 heeft het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS) het project "Voorlichting aan Scholen voor Hoger Beroepsonderwijs" uitgevoerd. Het doel van het project was voorlichting- en trainingslessen te geven aan studenten en docenten van HBO opleidingen, zodat ze beter weten waarop ze moeten letten in de communicatie met doven en slechthorenden.Lees verder »

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Op woensdag 26 januari 2011 opent de Guyotschool voor VSO in Haren in samenwerking met het internaat van Kentalis in Groningen haar deuren. De Guyotschool voor VSO in Haren is een tweetalige school en biedt Praktijkonderwijs, VMBO en HAVO  aan dove en slechthorende leerlingen.Lees verder »

Benoeming als bijzonder hoogleraar op unieke leerstoel voor Hans van Balkom

Benoeming als bijzonder hoogleraar op unieke leerstoel voor Hans van Balkom

Per 1 oktober 2010 is de heer dr. L.J.M. (Hans) van Balkom van Koninklijke Kentalis benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde communicatie bij meervoudige handicaps’ bij de Faculteit Sociale Wetenschappen (Orthopedagogiek) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.Lees verder »

Kind met taalachterstand vaak slechthorend

Kind met taalachterstand vaak slechthorend

Kinderen met een taalachterstand hebben vaak andere problemen dan vermoed, zoals een slecht gehoor of een algehele achterstand in de ontwikkeling. Bij een taalachterstand wordt nu vaak de verkeerde aanpak gekozen. Dat concludeert orthopedagoog Anne Keegstra in promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.Lees verder »

Effect van geluid in het klaslokaal onderschat

Effect van geluid in het klaslokaal onderschat

Studenten geven aan afgeleid, gespannen en geïrriteerd te raken door onnodig geluid in klaslokaal
De scholen zijn weer begonnen. Het klaslokaal is echter niet altijd een prettige plek voor leerlingen. Uit onderzoek van Hear the World blijkt dat het geluidsniveau in het klaslokaal een aanzienlijke invloed heeft op de fysieke gezondheid en academische prestaties van leerlingen.Lees verder »

Wilt u graag nog een opleiding of cursus volgen?

Wilt u graag nog een opleiding of cursus volgen?

Koninklijke Kentalis is benieuwd of dove en slechthorende volwassenen behoefte hebben aan het volgen van opleidingen of cursussen. Om uw mening hierover te peilen, vragen zij u een online vragenlijst in te vullen.Lees verder »

Filmpje: Gebarentaal of spraakafzien?

Filmpje: Gebarentaal of spraakafzien?

De geschiedenis van het dovenonderwijs kenmerkt zich door een methodestrijd tussen gebarentaal en spraakafzien (liplezen). Al meer dan 200 jaar wordt er een discussie gevoerd over welke methode het beste is. Leraar24.nl besteedt in een video-item aandacht aan deze methodestrijd.Lees verder »

Word jij tolk gebarentaal of audicien?

Word jij tolk gebarentaal of audicien?

Heb je dit jaar examen gedaan en weet je nog niet wat je na de zomer wil gaan doen? Wat dacht je van een opleiding tot audicien of audiologie-assistent? Of is leraar of tolk gebarentaal misschien meer iets voor jou? We hebben een aantal opleiding voor je op een rijtje gezet.Lees verder »

21e International Congres of Education of the Deaf

21e International Congres of Education of the Deaf

Van 18 tot 22 juli 2010 vindt in Vancouver het 21ste ICED congres plaats. Op dit International Congres of Education of the Deaf worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding van Dove en slechthorende kinderen gepresenteerd. Daarnaast zal de Canadese dovenfederatie dit jaar haar verontschuldiging aanbieden voor haar beslissing in 1880 om gebarentaal te bannen uit het dovenonderwijs.Lees verder »

Zestien leerlingen mogen toch naar internaat in Haren

Zestien leerlingen mogen toch naar internaat in Haren

Er is veel over te doen geweest en nog zijn we niet klaar, maar voor dit jaar is er goed nieuws: zestien dove leerlingen, die aanvankelijk niet naar het internaat in Haren zouden mogen om daar aan het tweetalig VSO (HAVO of VMBO) te beginnen, hebben uiteindelijk toch een CIZ -indicatie voor vijf jaar gekregen om op het internaat te kunnen verblijven.Lees verder »

Nieuwe dvd: Leesonderwijs aan doven en slechthorenden

Nieuwe dvd: Leesonderwijs aan doven en slechthorenden

Voorbeelden van 'Good practices'
Kentalis heeft een nieuwe DVD uitgebracht met voorbeelden van 'good practices' voor resultaatgericht leesonderwijs aan dove en slechthorende basisschoolleerlingen. Lees verder »

Doven dupe van Haagse geldpotjes

Doven dupe van Haagse geldpotjes

Ouders van dove kinderen, vertegenwoordigd door de Federatie van Ouders van Dove Kinderen, roepen de ministers Rouvoet en Klink op een einde te maken aan een beschamende bureaucratische patstelling die dove kinderen hun toekomst kan kosten.Lees verder »

Koninklijke Kentalis plukt vruchten van fusie

Koninklijke Kentalis plukt vruchten van fusie

In het eerste jaar na de juridische fusie van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie heeft de Koninklijke Kentalis zowel een positief exploitatieresultaat laten zien als een verdere verbetering van de efficiency. Dit blijkt uit de jaarstukken 2009.Lees verder »

Onze Taal: Lessen gebarentaal op basisschool?

Onze Taal: Lessen gebarentaal op basisschool?

Over taalkwesties wordt soms heel verschillend gedacht. Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand op de website van Onze Taal zo'n kwestie in de rubriek Hom of kuit. Deze keer een kwestie over gebarentaal: is het niet de hoogste tijd dat iedereen op de basisschool Nederlandse Gebarentaal leert?Lees verder »

Geen internaat meer voor nieuwe VSO-leerlingen in Haren?

Geen internaat meer voor nieuwe VSO-leerlingen in Haren?

Het is weer zover: voor de derde keer in drie jaar is er weer onzekerheid over het voortbestaan van het internaat bij de Guyot-school voor tweetalig VSO in Haren, onderdeel van Kentalis. Ouders, FODOK en Kentalis trekken samen op om het tij te keren.Lees verder »

Kentalis zoekt gastgezinnen voor dove jongeren

Kentalis zoekt gastgezinnen voor dove jongeren

Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren zoekt namens de ouders van twaalf leerlingen gastgezinnen, met ingang van het schooljaar 2010 - 2011. Het betreft dove kinderen die te ver weg wonen om vanuit hun ouderlijk huis naar school te reizen.Lees verder »

'Kabinet mag dove jongeren niet in de kou laten staan'

'Kabinet mag dove jongeren niet in de kou laten staan'

Haagse regelgekte blokkeert onderwijs voor doven
Het doveninternaat van Koninklijke Kentalis in Haren (Groningen) en verontruste ouders van dove kinderen hebben de hulp van minister Rouvoet (OCW/Jeugd en Gezin) ingeroepen om zo een einde te maken aan geschuif tussen departementen met de belangen van een groep dove jongeren. De overheid wil op dit moment niet betalen voor het internaatsverblijf van de leerlingen.Lees verder »

Effatha mbo: Werken en Leren

Effatha mbo: Werken en Leren

Effatha verzorgt mbo-opleidingen op maat, speciaal voor doven en slechthorenden. Alle opleidingen worden gegeven in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).Lees verder »

Studeer Gebarentaalwetenschap aan de UvA

Studeer Gebarentaalwetenschap aan de UvA

Hoe zitten (gebaren)talen in elkaar? Hoe leren mensen ze? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen gesproken talen en gebarentalen? Deze en andere vragen komen aan bod bij de opleiding Gebarentaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.Lees verder »

Het Circle-spel: unieke muzieklesmethode voor slechthorende en dove kinderen

Het Circle-spel: unieke muzieklesmethode voor slechthorende en dove kinderen

Afgelopen vrijdag is een unieke, nieuwe muzieklesmethode voor slechthorende en dove kinderen gepresenteerd. Het Circle-spel is bedoeld voor kinderen vanaf 1½ tot 8 jaar en geeft muziekdocenten, logopedisten en ouders een handvat om auditief beperkte kinderen en ook kinderen met een spraaktaalprobleem te stimuleren bij hun auditieve en muzikale ontwikkeling.Lees verder »

Een op de drie cluster 2-scholen is zwak

Een op de drie cluster 2-scholen is zwak

Op een op de drie scholen voor kinderen met een gehoorstoornis is de kwaliteit van het onderwijs onder de maat. Dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie. Die constateert wel dat de situatie beter is dan drie jaar geleden en dat scholen hun uiterste best doen om meer kwaliteit te leveren.Lees verder »

Open Huis Effatha VMBO te Zoetermeer

Open Huis Effatha VMBO te Zoetermeer

Op vrijdagavond 22 januari 2010 houdt Kentalis Effatha VMBO Open Huis van 18.30 tot 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom. In de eerste plaats is het Open Huis bedoeld voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers. Maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.Lees verder »

Open Dag Guyotschool voor VSO en internaat

Open Dag Guyotschool voor VSO en internaat

Op woensdag 27 januari 2010 zet Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren - in samenwerking met het internaat van Kentalis in Groningen - haar deuren open van 10.00 - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom! De Open Dag in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van groep acht en hun ouders/verzorgers. Uiteraard zijn leerlingen die over willen stappen, bijvoorbeeld vanuit regulier onderwijs, én andere geïnteresseerden / buurtbewoners eveneens van harte welkom.Lees verder »

SESposium: symposium over dove studenten

SESposium: symposium over dove studenten

Dove studenten komen regelmatig struikelblokken tegen in het hoger onderwijs, daarom organiseert SES (Signo Ergo Sum) op 30 januari 2010 een SESposium. Dit symposium zal over verschillende onderwerpen gaan, zoals rechten en plichten van dove studenten en de onderwijsinstelling, empowerment, ervaringen van succesvolle (ex-)studenten et cetera.Lees verder »

Oud-leerling Effatha op de bres voor dovenemancipatie

Oud-leerling Effatha op de bres voor dovenemancipatie

Marlies Siegers (1975), oud-leerlinge van dovenschool Effatha in Voorburg, heeft een missie. Naast haar dagelijkse werkzaamheden als personal organizer bij het bedrijf van haar moeder, Servicebureau OSN in Den Haag, zet zij zich in voor de emancipatie van doven. Zij zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de aandacht positief te vestigen op doven in een horende maatschappij.Lees verder »

Open schoolgebouw leidt tot slechte akoestiek

Open schoolgebouw leidt tot slechte akoestiek

De akoestiek van nieuwe scholen moet verbeteren na waarschuwingen dat nieuw, open schoolontwerp luisteren lastig maakt. Met name kinderen met een hoorprobleem zouden moeite hebben de lesstof (goed) te volgen.Lees verder »

'Onze grootste zorg is onze grootste zegen geworden'

'Onze grootste zorg is onze grootste zegen geworden'

Na dertig jaar is Piet Compaan gestopt met zijn godsdienstlessen op doveninstituut Guyot in Haren.  Dertig jaar heeft hij Bijbelonderwijs gegeven aan dove kinderen. Dit schooljaar keerde hij niet terug als godsdienstleraar op doveninstituut Guyot in Haren. Hij is met zijn 61 jaar met vervroegd pensioen gegaan en voelt zich daar een tikje schuldig over.Lees verder »

Eerste schrijftolken studeren af!

Eerste schrijftolken studeren af!

Op 24 september 2009 aanstaande is de diploma-uitreiking van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) van Hogeschool Utrecht. Naast de bachelorstudenten Leraar en Tolk Nederlandse Gebarentaal ontvangen de eerste afgestudeerden het diploma Associate degree Schrijftolk.Lees verder »

België: Meer tolk-uren voor doven

België: Meer tolk-uren voor doven

Dove leerlingen en studenten kunnen op een beetje meer tolken een beroep doen. De minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), verhoogt het aantal doventolkuren met 1.500, tot 14.210. Volgens de woordvoerder van Smet gaat het om een eerste kleine stap en komen er nog uitbreidingen van het aantal tolk-uren.Lees verder »

Officiële opening eerste LeerLeefGroepen in Vries (Drenthe)

Officiële opening eerste LeerLeefGroepen in Vries (Drenthe)

HAREN/VRIES - Vrijdagmiddag 11 september a.s. wordt de nieuwe zorg-onderwijsvoorziening van de Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG) officieel geopend door wethouder Frieling van de gemeente Tynaarlo. Deze voorziening is sinds ruim een jaar gehuisvest op het terrein van De Brink in Vries en bedoeld voor kinderen en jongeren met zowel een auditieve/communicatieve als een verstandelijke beperking.Lees verder »

Reünie Auris College Rotterdam

Reünie Auris College Rotterdam

1959     -----       50 jaar       -----     2009

Het Auris College Rotterdam organiseert op zaterdag 10 oktober een reünie voor alle oud leerlingen en (oud) medewerkers. De school heeft in het verleden verschillende namen gehad: de L.W. Hildernisseschool, de P.J. Evertseschool en het Amman College.Lees verder »

'Meer tolkuren Vlaamse gebarentaal zorgen voor meer tolken'

'Meer tolkuren Vlaamse gebarentaal zorgen voor meer tolken'

BRUSSEL - Een uitbreiding van de tolkuren Vlaamse gebarentaal naar 70 pct van de lesuren, zou een verbetering betekenen voor alle betrokken partijen. Meer tolkuren, zorgen voor meer tolken. Dat stelt de beroepsvereniging van de tolken Vlaamse Gebarentaal naar aanleiding van een recente gerechtelijke uitspraak.Lees verder »

Onderscheiden van geluid belangrijk voor schoolprestaties

Onderscheiden van geluid belangrijk voor schoolprestaties

Mate van gehoorverlies minder van invloed
De mogelijkheid om een gesprek te kunnen volgen is belangrijker voor de schoolprestaties dan de mate van gehoorverlies. Dat is het onderzoeksresultaat van de Deense onderzoeker Niels-Henrik M. Hansen. Hansen heeft onderzoek gedaan naar de schoolprestaties van jonge Denen met gehoorverlies.Lees verder »

HBO-opleiding Audiologie stopt

HBO-opleiding Audiologie stopt

De bacheloropleiding Audiologie van Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven zal vanaf september 2009 niet meer van start gaan met een nieuwe lichting studenten. De huidige studenten Audiologie worden in de gelegenheid gesteld om hun opleiding te voltooien volgens het vastgestelde onderwijsprogramma.Lees verder »

Open avond opleiding Schrijftolk

Open avond opleiding Schrijftolk

Word jij de communicatieschakel tussen dove/slechthorende en horende mensen?
 

In september 2009 kun je starten met de tweejarige opleiding Associate degree Schrijftolk. Als schrijftolk vorm je de communicatieschakel tussen dove/slechthorende en horende mensen. Meer weten? Kom naar de open avond op dinsdag 25 augustus.Lees verder »

Project Gabucha fietst 100 km voor dove kinderen in Argentinië

Project Gabucha fietst 100 km voor dove kinderen in Argentinië

Hilversum - Voor de vierde keer inmiddels kunnen Hilversummers weer fietsen voor een goed doel in Argentinië. In eerdere jaren hebben deelnemers gefietst voor een waterinstallatie, een speelplaats, een kinderbibliotheek, een medische voorziening voor Wichi-Indianen en kredieten voor bewoners van sloppenwijken. Dit jaar heeft project Gabucha gekozen voor een school voor dove kinderen, die door hun leerkrachten klaar worden gemaakt voor een zo normaal mogelijk zelfstandig leven in de harde Argentijnse samenleving.Lees verder »

Hulp voor kinderen die moeite hebben met rumoer in de klas

Hulp voor kinderen die moeite hebben met rumoer in de klas

Een klaslokaal is niet de meest stille ruimte en vaak ook akoestisch niet optimaal. Er is een afstand tussen de leerkracht en de kinderen. Dit kan extra problemen opleveren voor kinderen die specifieke ontwikkelingsproblemen hebben. Voor deze kinderen is er de speciale iSense solo-apparatuur ontwikkeld, die kan helpen om afstand en omgevingslawaai te overbruggen.Lees verder »

Rijke peuters grotere 'gebarenschat' dan arme

Rijke peuters grotere 'gebarenschat' dan arme

Terwijl kinderen van 14 maanden nog amper een woord zeggen en sociaal-economische verschillen in taalgebruik nog maanden ver weg liggen, maken peuters uit sociaal-economisch zwakkere milieus al wel minder vaak gebaren dan kinderen van ouders met hogere inkomens en langere opleidingen.Lees verder »

Wapperkids introduceert Baby- en Kindergebaren!

Wapperkids introduceert Baby- en Kindergebaren!

Baby- en kindergebaren bevorderen de communicatie tussen ouders en kinderen.

Wapperkids verzorgt workshops en cursussen baby- en kindergebaren voor horende baby’s, peuters en verzorgers op professionele wijze voor kinderen in de leeftijd vanaf 7 maanden tot 4 jaar, met een Hollands tintje.Lees verder »

Nieuwe grammaticale methode voor dove mensen

Nieuwe grammaticale methode voor dove mensen

Een nieuwe manier om aan dove mensen Engels te leren lezen en schrijven geeft veelbelovende resultaten. Deaf Connections, uit Glasgow is de eerste Europese organisatie die Manipulative Visual Language gebruikt. Het systeem gebruikt gecodeerde, gekleurde houten blokken die de verschillende aspecten van de Engelse grammatica symboliseren, net die aspecten waar doven het moeilijk mee hebben.Lees verder »

Fevlado steunt juridische procedure tegen Vlaamse minister Onderwijs

Fevlado steunt juridische procedure tegen Vlaamse minister Onderwijs

Vier ouderparen dienen een verzoekschrift in tegen de Vlaamse minister van Onderwijs en verschillende Vlaamse scholen om voor hun dove kinderen het recht op te eisen op toegankelijk inclusief onderwijs.Lees verder »

Feestelijke opening peutergroepen voor dove en slechthorende kinderen

Feestelijke opening peutergroepen voor dove en slechthorende kinderen

De Gezinsbegeleiding van de Koninklijke Effatha Guyot Groep heeft al jaren een peutercommunicatiegroep voor dove kinderen: ‘Stampertje’. Sinds vorig jaar is een nieuwe groep gestart: voor slechthorende kinderen en kinderen met een Cochleair Implantaat (Cl). Beide groepen zijn begin 2009 verhuisd naar de Guyotschool in Haren en vieren dit middels een feestelijke opening op woensdag 18 maart.Lees verder »

Dick de Boer nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Auris Groep

Dick de Boer nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Auris Groep

De Raad van Toezicht heeft de heer Th.N. (Dick) de Boer benoemd als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Auris Groep. Dick de Boer gaat leiding geven aan de verdere ontwikkeling van Auris. Hij heeft ruime ervaring in het onderwijs en is betrokken geweest bij verandertrajecten. Daarnaast is hij bekend met het speciaal onderwijs van cluster 2.Lees verder »

Doof en toch Master of Science

Doof en toch Master of Science

Doof geboren, 25 jaar oud en binnen de ‘tijd’ afstuderen aan de Vrije Universiteit?
Het is Sophia Luijendijk gelukt. Nadat zij op de basisschool de overstap heeft gemaakt naar het regulier onderwijs kon zij naar het reguliere VWO doorstromen. Met behulp van doorzetten en tolken gebarentaal kon ze in zes jaar de school met een diploma verlaten.Lees verder »

Advertentie

Hoorbeleving

Inloopochtend: Gratis hoortest

Inloopochtend: Gratis hoortest

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 9 april 2015
Inloopochtend: Hoorhulpmiddelen

Inloopochtend: Hoorhulpmiddelen

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 11 juni 2015
Inloopochtend: Second opinion

Inloopochtend: Second opinion

 • Plaats: Huizen
 • Datum: 9 juli 2015


Theatertour

HEERLIJK DUURT HET LANGST (ANNIE M.G. SCHMIDT)

HEERLIJK DUURT HET LANGST (ANNIE M.G. SCHMIDT)

 • Plaats: Nieuwegein
 • Datum: 1 april 2015
gewoon DOEN

gewoon DOEN

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 2 april 2015
Teerling

Teerling

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 1 mei 2015
Edwin Evers Band

Edwin Evers Band

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 2 mei 2015
Danny de Munk

Danny de Munk

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 12 mei 2015
Alles eromheen

Alles eromheen

 • Plaats: Amstelveen
 • Datum: 28 mei 2015


Nieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/