Nieuws / Onderwijs

Veranderingen in het Passend Onderwijs

Veranderingen in het Passend Onderwijs

Kentalis heeft een animatiefilmpje ontwikkeld voor ouders om hen te informeren over de veranderingen als gevolg van Passend Onderwijs. Lees verder »

Nieuw boek van dove historicus Henk Betten

Nieuw boek van dove historicus Henk Betten

Na jaren onderzoek werd afgelopen zaterdag het boek Deaf Education in Europe – the Early Years van de dove historicus Henk Betten gepresenteerd. Het boek geeft een compleet overzicht van de opkomst van onderwijsinstituten voor dove leerlingen in achtendertig verschillende Europese landen en regio´s.Lees verder »

Attendiz en Kentalis Onderwijs vormen samen instelling

Attendiz en Kentalis Onderwijs vormen samen instelling

Attendiz en Kentalis Onderwijs ondertekenen donderdag 12 september een intentieverklaring om samen een instelling te vormen. Door deze samenvoeging wordt een breed onderwijsaanbod en ambulante dienstverlening mogelijk voor kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen (cluster 2).Lees verder »

De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep tekenen intentieverklaring

De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep tekenen intentieverklaring

De besturen van De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep tekenden op donderdag 5 september 2013 een intentieverklaring om samen een instelling te gaan vormen. Het tekenen van een intentieverklaring is de eerste stap in het realiseren van een instelling voor onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalspraakstoornis.Lees verder »

Dove en slechthorende jongeren minder populair in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende jongeren minder populair in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende jongeren komen sociaal minder goed mee in het regulier onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Nina Wolters, onderzoeker bij Kentalis. Met het oog op het aankomend Passend Onderwijs, maar ook bij de start van het nieuwe schooljaar, zijn deze zorgelijke onderzoeksresultaten extra actueel en relevant.Lees verder »

Kentalis bereidt zich voor op passend onderwijs

Kentalis bereidt zich voor op passend onderwijs

Slechthorende en dove kinderen gaan nu vaak naar speciaal onderwijs. De overheid wil dat meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, naar het regulier onderwijs gaan. Als voorbereiding op de invoering van Passend Onderwijs in 2014 start Kentalis een pilot in Noord-Brabant.Lees verder »

Even bellen met Henk Bakker

Even bellen met Henk Bakker

Het is vrijdagmiddag 21 juni 2013. We bellen even met Henk Bakker, Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis over Passend Onderwijs.Lees verder »

Opleiding De Gelderhorst genomineerd voor Prinses Margriet Prijs

Opleiding De Gelderhorst genomineerd voor Prinses Margriet Prijs

De eigen opleiding Helpende Zorg & Welzijn van De Gelderhorst is genomineerd voor de Prinses Margriet Prijs. Deze prijs is bedoeld voor projecten die op een innovatieve en creatieve manier een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.Lees verder »

Kentalis: Open dag Het Rotsoord, Effatha en Guyot

Kentalis: Open dag Het Rotsoord, Effatha en Guyot

Eind januari zijn er weer open dagen op verschillende scholen van Kentalis. Kentalis Het Rotsoord, Kentalis Effatha en Kentalis Guyot openen hun deuren voor belangstellende leerlingen en hun ouders/verzorgers. Mis het niet!Lees verder »

Er was eens een doof meisje die droomde journalist te worden...

Er was eens een doof meisje die droomde journalist te worden...

Misschien herinnert u zich het bericht nog van de dove student-in-spé Lisa Hinderks die eind augustus werd toegelaten aan de School voor Journalistiek en toen toch niet? Een paar maanden én een aantal kamervragen verder is hier haar reactie het geheel.Lees verder »

Digitale woordenschattoets ontwikkeld voor kinderen met auditieve beperking

Digitale woordenschattoets ontwikkeld voor kinderen met auditieve beperking

Een doof op slechthorend kind kent over het algemeen minder woorden dan een kind dat goed kan horen. Deze achterstand in woordenschat is vaak de belangrijkste oorzaak voor problemen met begrijpend lezen. De Radboud Universiteit ontwikkelde een digitale woordenschattoets die in speciaal basisonderwijs gebruikt kan worden.Lees verder »

JongerenCommissie schenkt camera's aan dovenschool Suriname

JongerenCommissie schenkt camera's aan dovenschool Suriname

Vorige week woensdag heeft de JongerenCommissie (JC) twee filmcamera's geschonken aan Surinaamse Doven Belangen (Sudobe) en de Kennedystichting in Paramaribo. Volgens Harry Neslo, directeur van de Kennedyschool, betekent dit gebaar veel voor de doven en het dovenonderwijs in Suriname.Lees verder »

'Ik geef les in de Nederlandse Gebarentaal'

'Ik geef les in de Nederlandse Gebarentaal'

Portret van een leerkracht in het cluster 2-onderwijs
Wilma Matthijssen (41) is een van de bijna 150.000 leerkrachten in het Nederlandse basisonderwijs. Spelling, rekenen, lezen, het komt allemaal aan bod in het klaslokaal van juf Wilma. Alleen net even anders: Wilma geeft les in gebarentaal.Lees verder »

Blogpost: Taalbeleid binnen het dovenonderwijs herzien?

Blogpost: Taalbeleid binnen het dovenonderwijs herzien?

Onlangs publiceerde Harry Knoors en Mark Marschark hun artikel 'Language Planning for the 21st Century. Revisiting Bilingual Language Policy for Deaf Children'. Op dit artikel kwamen verschillende reacties, waaronder een kritische blogpost van Maartje De Meulder.Lees verder »

100 jaar dovenonderwijs Amsterdam succesvol gevierd

100 jaar dovenonderwijs Amsterdam succesvol gevierd

Dovenonderwijs leeft in Amsterdam. Dat bleek afgelopen week tijdens de viering van 100 jaar dovenonderwijs in Amsterdam. Het afsluitende minisymposium 'De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking' werd woensdag 28 maart bijgewoond door een kleine 200 belangstellenden. De reünie was zaterdag 24 maart bezocht door 600 mensen in de leeftijd van 14 tot 94 jaar.Lees verder »

'De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking'

'De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking'

In Amsterdam wordt al 100 jaar dovenonderwijs gegeven. Reden voor Kentalis Signis het minisymposium ‘De toekomst van het onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking’ te houden op woensdag 28 maart 2012.Lees verder »

Reunie J.C. Ammanschool

Reunie J.C. Ammanschool

Jong en oud viert 100 jaar dovenonderwijs Amsterdam
In Amsterdam wordt al 100 jaar dovenonderwijs gegeven. Reden voor een feestje. Kentalis Signis organiseert daarom een reünie voor oud-leerlingen en oud-leraren op zaterdag 24 maart 2012.Lees verder »

Kentalis organiseert conferentie voor beter dovenonderwijs in Oost-Afrika

Kentalis organiseert conferentie voor beter dovenonderwijs in Oost-Afrika

Hoe kan Kentalis haar kennis over dovenonderwijs in de toekomst nog beter delen met landen in Oost-Afrika? Hoe kan ze de manieren waarop ze het deelt efficiënter organiseren en nog beter afstemmen op de maatschappelijke en politieke situatie in dit deel van de wereld? Antwoorden op deze en andere vragen verzamelt Kentalis tijdens de internationale conferentie over dovenonderwijs in Oost-Afrika.Lees verder »

Leraren staken tegen bezuinigingen passend onderwijs

Leraren staken tegen bezuinigingen passend onderwijs

Vandaag protesteren tienduizenden leraren tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ze maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de 300 miljoen euro die de minister van onderwijs wil bezuinigen. Wordt hiermee de kennis, kwaliteit en betrokkenheid wegbezuinigd? En verliest het speciaal onderwijs daarmee zijn fuctie als veilige haven?Lees verder »

Kamerleden Ferrier en Biskop (CDA) bezoeken Kentalis

Kamerleden Ferrier en Biskop (CDA) bezoeken Kentalis

Op maandag 30 januari 2012 brachten Tweede Kamerleden voor het CDA Kathleen Ferrier en Jack Biskop een werkbezoek aan Koninklijke Kentalis. Zij werden ontvangen door Bas van den Dungen en Henk Bakker (Raad van Bestuur) op de locatie in Sint-Michielsgestel.Lees verder »

Gebarentaal hulp bij Franse les

Gebarentaal hulp bij Franse les

Geen tafeltjes in het gelid en leerlingen die met de pen in de aanslag luisteren naar de docent. Bij de Franse les op het Carolus Clusius College zitten de leerlingen in een kring en doen iets wat nog het meest op het spelletje Hints lijkt.Lees verder »

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Op woensdag 1 februari 2012 zet Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren - in samenwerking het het internaat van Kentalis in Groningen - haar deuren open. De Guyotschool voor VSO is een tweetalige school en biedt onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.Lees verder »

Kentalis Scholengemeenschap houdt open dag

Kentalis Scholengemeenschap houdt open dag

Kentalis Scholengemeenschap Effatha houdt donderdag 26 januari 2012 een open dag. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een kijkje komen nemen en vragen stellen.Lees verder »

HoorToren.nl: online lespakket over gehoor

HoorToren.nl: online lespakket over gehoor

De HoorToren is een interactief lespakket over het gehoor voor de hele bassisschool. Leerlingen leren wat het gehoor is en ervaren waarom een goed gehoor zo belangrijk is. Ze begrijpen daardoor ook dat ze zuining moeten zijn op hun oren. Het lespakket is nu ook online te vinden op www.HoorToren.nl.Lees verder »

Eerste dove, Vlaamse studente haalt diploma lerares

Eerste dove, Vlaamse studente haalt diploma lerares

De 22-jarige Cynthia Dult ontving zaterdag haar diploma van bachelor in het onderwijs, aan de Arteveldehogeschool in Gent. Niets ongewoons, ware het niet dat zij de eerste dove studente is die de opleiding volgde. 'Ik moest wel harder werken dan mijn medestudenten', zegt ze.Lees verder »

Samenwerking Auris en Kentalis in Rotterdam Zuid

Samenwerking Auris en Kentalis in Rotterdam Zuid

Koninklijke Auris Groep en Koninklijke Kentalis gaan in de regio Rotterdam Zuid samenwerken om de zorg aan de cliënt met communicatieve beperkingen te verbeteren.Lees verder »

Bedrijven maken kennis met Kentalis Guyotschool voor VSO

Bedrijven maken kennis met Kentalis Guyotschool voor VSO

Op donderdagmiddag 3 november 2011 opent de Guyotschool voor VSO in haar deuren voor het bedrijfsleven. Aan de hand van presentaties en het delen van ervaringen laten de leerlingen zien welke kwaliteiten en vaardigheden ze in huis hebben. De Guyotschool biedt onderwijs dove en slechthorende leerlingen.Lees verder »

Vlaamse dove kinderen hebben recht op tolk in les

Vlaamse dove kinderen hebben recht op tolk in les

Dwangsom dwingt Vlaamse overheid tot uitbreiding aantal tolkuren in 'horend' onderwijs
De Vlaamse Gemeenschap ontzegt dove kinderen een fatsoenlijke kans op 'gewoon' secundair onderwijs omdat ze te weinig doventolkuren aanbiedt. Dat oordeelde een rechter in beroep. Vlaamse dovenorganisaties noemen de uitspraak een mijlpaal. 'Niet kunnen horen zegt niets over je intelligentie.'Lees verder »

Verlenging hoogleraarschap prof. dr. H. Knoors

Verlenging hoogleraarschap prof. dr. H. Knoors

Het hoogleraarschap van professor Harry Knoors wordt met ingang van 1 oktober 2011 met 5 jaar verlengd. De afgelopen 8 jaar heeft Harry Knoors in zijn functie van hoogleraar de bijzondere leerstoel "Opvoeding van en onderwijs aan prelinguaal auditief gehandicapten" aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes bekleed.Lees verder »

Bezuinigingen op cluster 2-scholen

Bezuinigingen op cluster 2-scholen

Roeien met minder riemen?
Minister Van Bijsterveldt voert in 2012 vernieuwd ‘passend onderwijs’ in en vanaf 2013 bezuinigt ze er fors op. Wat betekent dit voor cluster 2-scholen, waar onder anderen dove en slechthorende kinderen onderwijs kunnen volgen? Moeder Hanne Touw en schooldirecteur Paul de Haan zijn bezorgd, het ministerie is vol vertrouwen.Lees verder »

Onderzoek: Dove jongeren, sluiten opleiding en werk op elkaar aan?

Onderzoek: Dove jongeren, sluiten opleiding en werk op elkaar aan?

Arnold de Vries constateert dat de opleiding en het werkveld van dove jongeren niet goed op elkaar aansluiten. Is er een effectievere aanpak te formuleren voor een betere aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt? Met dit onderzoek ronde hij zijn masteropleiding Dovenstudies af.Lees verder »

Onderzoek: Met een CI erbij-horend?!

Onderzoek: Met een CI erbij-horend?!

Wat zijn de ervaringen van ouders met kinderen met een cochleair implantaat in het regulier basisonderwijs? Met die vraag startte Bauke Leijenaar, student aan de master Dovenstudies te Utrecht, zijn onderzoek.Lees verder »

Alle Auris-so scholen in basisarrangement

Alle Auris-so scholen in basisarrangement

Alle Auris-so scholen zijn door de onderwijsinspectie definitief als voldoende beoordeeld. Hiermee vallen zij in het zogenaamde basisarrangement. Hoge waardering was er van de inspectie op veel Auris-so en -vso scholen voor het onderwijsaanbod, de leerlijnen en de didactische kwaliteit van veel lessen.Lees verder »

Ongeletterdheid bij dove kinderen

Ongeletterdheid bij dove kinderen

De FEAPDA organiseert op 21, 22 en
23 oktober 2011
een congres over geletterdheid bij dove kinderen. Het congres wordt in Sint-Michielsgestel gehouden en is bedoeld voor alle medewerkers uit het onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking. De congrestaal is Engels.Lees verder »

Harry Knoors vertelt: 'Gebaren, woorden en CI'

Harry Knoors vertelt: 'Gebaren, woorden en CI'

Over communicatie in gebaren met dove kinderen is van oudsher veel te doen geweest. Er waren altijd wel pedagogen te vinden, die vreesden voor negatieve effecten van gebaren op de gesproken taalontwikkeling. Niet dat daar ook maar enige evidentie voor was, integendeel.Lees verder »

Minister luistert met aandacht naar leerlingen Kentalis

Minister luistert met aandacht naar leerlingen Kentalis

Dove leerlingen, ouders, directie en bestuur uitten hun zorgen over de draconische bezuinigingen
Tijdens een werkbezoek van minister Van Bijsterveldt van OC&W aan Kentalis Compas hebben dove kinderen en ouders in een gesprek met de Minister kenbaar kunnen maken dat zij de aangekondigde bezuinigingen binnen het speciaal onderwijs onbegrijpelijk vinden.Lees verder »

Bezuinigingen binnen speciaal onderwijs onaanvaardbaar

Bezuinigingen binnen speciaal onderwijs onaanvaardbaar

Kinderen met auditieve of communicatieve beperking zwaar gedupeerd
De door de minister van OC&W aangekondigde bezuinigingen binnen het speciaal onderwijs zijn onaanvaardbaar. Kinderen die door een beperking of een handicap extra kwetsbaar zijn – zoals ook dove, doofblinde, ernstig slechthorende kinderen of kinderen met een ernstige taalspraakstoornis – worden hierdoor zwaar gedupeerd.Lees verder »

Effatha MBO: Werken en Leren

Effatha MBO: Werken en Leren

Effatha verzorgt mbo-opleidingen op maat, speciaal voor doven en slechthorenden. Alle opleidingen worden gegeven in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dat betekent dat je werkt en leert tegelijkertijd.Lees verder »

Open dagen Kentalis Scholengemeenschap Effatha

Open dagen Kentalis Scholengemeenschap Effatha

Op 20 en 22 januari en 3 februari 2011 vinden de open dagen van Kentalis Scholengemeenschap Effatha in Zoetermeer plaats. Iedereen is van harte welkom. In de eerste plaats zijn de open dagen bedoeld voor leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.Lees verder »

FCDS heeft opleidingsmateriaal ontwikkeld voor het HBO

FCDS heeft opleidingsmateriaal ontwikkeld voor het HBO

In 2009 en 2010 heeft het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS) het project "Voorlichting aan Scholen voor Hoger Beroepsonderwijs" uitgevoerd. Het doel van het project was voorlichting- en trainingslessen te geven aan studenten en docenten van HBO opleidingen, zodat ze beter weten waarop ze moeten letten in de communicatie met doven en slechthorenden.Lees verder »

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Open Dag Kentalis Guyotschool voor VSO en internaat

Op woensdag 26 januari 2011 opent de Guyotschool voor VSO in Haren in samenwerking met het internaat van Kentalis in Groningen haar deuren. De Guyotschool voor VSO in Haren is een tweetalige school en biedt Praktijkonderwijs, VMBO en HAVO  aan dove en slechthorende leerlingen.Lees verder »

Benoeming als bijzonder hoogleraar op unieke leerstoel voor Hans van Balkom

Benoeming als bijzonder hoogleraar op unieke leerstoel voor Hans van Balkom

Per 1 oktober 2010 is de heer dr. L.J.M. (Hans) van Balkom van Koninklijke Kentalis benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde communicatie bij meervoudige handicaps’ bij de Faculteit Sociale Wetenschappen (Orthopedagogiek) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.Lees verder »

Kind met taalachterstand vaak slechthorend

Kind met taalachterstand vaak slechthorend

Kinderen met een taalachterstand hebben vaak andere problemen dan vermoed, zoals een slecht gehoor of een algehele achterstand in de ontwikkeling. Bij een taalachterstand wordt nu vaak de verkeerde aanpak gekozen. Dat concludeert orthopedagoog Anne Keegstra in promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.Lees verder »

Effect van geluid in het klaslokaal onderschat

Effect van geluid in het klaslokaal onderschat

Studenten geven aan afgeleid, gespannen en geïrriteerd te raken door onnodig geluid in klaslokaal
De scholen zijn weer begonnen. Het klaslokaal is echter niet altijd een prettige plek voor leerlingen. Uit onderzoek van Hear the World blijkt dat het geluidsniveau in het klaslokaal een aanzienlijke invloed heeft op de fysieke gezondheid en academische prestaties van leerlingen.Lees verder »

Wilt u graag nog een opleiding of cursus volgen?

Wilt u graag nog een opleiding of cursus volgen?

Koninklijke Kentalis is benieuwd of dove en slechthorende volwassenen behoefte hebben aan het volgen van opleidingen of cursussen. Om uw mening hierover te peilen, vragen zij u een online vragenlijst in te vullen.Lees verder »

Filmpje: Gebarentaal of spraakafzien?

Filmpje: Gebarentaal of spraakafzien?

De geschiedenis van het dovenonderwijs kenmerkt zich door een methodestrijd tussen gebarentaal en spraakafzien (liplezen). Al meer dan 200 jaar wordt er een discussie gevoerd over welke methode het beste is. Leraar24.nl besteedt in een video-item aandacht aan deze methodestrijd.Lees verder »

Word jij tolk gebarentaal of audicien?

Word jij tolk gebarentaal of audicien?

Heb je dit jaar examen gedaan en weet je nog niet wat je na de zomer wil gaan doen? Wat dacht je van een opleiding tot audicien of audiologie-assistent? Of is leraar of tolk gebarentaal misschien meer iets voor jou? We hebben een aantal opleiding voor je op een rijtje gezet.Lees verder »

21e International Congres of Education of the Deaf

21e International Congres of Education of the Deaf

Van 18 tot 22 juli 2010 vindt in Vancouver het 21ste ICED congres plaats. Op dit International Congres of Education of the Deaf worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding van Dove en slechthorende kinderen gepresenteerd. Daarnaast zal de Canadese dovenfederatie dit jaar haar verontschuldiging aanbieden voor haar beslissing in 1880 om gebarentaal te bannen uit het dovenonderwijs.Lees verder »

Zestien leerlingen mogen toch naar internaat in Haren

Zestien leerlingen mogen toch naar internaat in Haren

Er is veel over te doen geweest en nog zijn we niet klaar, maar voor dit jaar is er goed nieuws: zestien dove leerlingen, die aanvankelijk niet naar het internaat in Haren zouden mogen om daar aan het tweetalig VSO (HAVO of VMBO) te beginnen, hebben uiteindelijk toch een CIZ -indicatie voor vijf jaar gekregen om op het internaat te kunnen verblijven.Lees verder »

Nieuwe dvd: Leesonderwijs aan doven en slechthorenden

Nieuwe dvd: Leesonderwijs aan doven en slechthorenden

Voorbeelden van 'Good practices'
Kentalis heeft een nieuwe DVD uitgebracht met voorbeelden van 'good practices' voor resultaatgericht leesonderwijs aan dove en slechthorende basisschoolleerlingen. Lees verder »

AdvertentieNieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/