Nieuws

Onderzoek: Met een CI erbij-horend?!

Onderzoek: Met een CI erbij-horend?!

Wat zijn de ervaringen van ouders met kinderen met een cochleair implantaat in het regulier basisonderwijs? Met die vraag startte Bauke Leijenaar, student aan de master Dovenstudies te Utrecht, zijn onderzoek.

Het onderzoek doet verslag van de ervaringen van 13 ouders van kinderen met een CI die (deels) regulier onderwijs volgen. Leijenaar richt zich in zijn onderzoek op zes aspecten: schoolkeuze, schoolprestaties, communicatie, gesproken taal- en leesontwikkeling, identiteit en de sociaal-emotionele ontwikeling.

De ervaringen van de ouders tonen aan dat het voor dove kinderen met een CI mogelijk is om het regulier basisonderwijs te volgen. De kinderen zijn in staat het gesproken Nederlands te gebruiken voor de communicatie en kunnen zodoende meedoen in het regulier onderwijs. Het gebruik van soloapparatuur door de leerkracht, een positieve instelling van de school en extra begeleiding op de school zijn volgens de ouders belangrijke succesfactoren. De ouders maken zich wel zorgen over het mogelijk wegvallen van de extra begeleiding vanwege aangekondigde bezuinigingen op de budgetten voor deze ondersteuning.

Aangezien kinderen met een CI steeds meer in de horende wereld gaan functioneren nemen zij en hun ouders steeds minder deel aan de dovengemeenschap. Het gebruik en het ontwikkelen van gebarentaal neemt daardoor af en de ouders zeggen dat ze dat betreuren. De ouders zijn positief over de verwachtingen voor het functioneren van hun kind in de horende wereld, maar maken zich wel enige zorgen of hun kind in staat is om het regulier voortgezet onderwijs te volgen. De begeleiding van ouders met dove kinderen die een CI krijgen moet afgestemd worden met alle betrokkenen, zodat de ouders van deze kinderen een goed onderbouwd advies krijgen ten aanzien van aspecten als tweetaligheid en schoolkeuze. Eén van de aanbevelingen is om een debat aan te gaan met de ouders met als centrale vraag hoe de door ouders gewenste tweetaligheid gerealiseerd kan worden. Een andere aanbeveling is om de ervaringen van ouders van kinderen die onderwijs volgen op een slechthorenden school of doven school te vergelijken met de uitkomsten van dit onderzoek.

Download hier het volledige onderzoek van Bauke Leijenaar: Met een CI erbij-horend?

Advertentie

ReactiesNieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/