Nieuws

Vacature: pedagogisch behandelaar voor GGZ Kind & Jeugd Behandelgroepen

Vacature: pedagogisch behandelaar voor GGZ Kind & Jeugd Behandelgroepen

GGMD voor Doven en Slechthorenden is een landelijke organisatie met brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, relaties, scholing, vrije tijd en inkomen.

Op dit moment telt de organisatie ca. 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team kind & jeugd dat werkt vanuit de locaties Vught/Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Het hele GGMD-team bestaat uit betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. GGMD ontwikkelt regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeert veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van zijn medewerkers.

GGMD zoekt wegens zwangerschapsvervanging voor haar GGZ team Kind & Jeugd een:

PEDAGOGISCH BEHANDELAAR VOOR GGZ KIND & JEUGD
BEHANDELGROEPEN

 • Voor 16 uur per week
 • Standplaats Amsterdam (werkplek in het cluster 2 onderwijs/Signis SO afdeling)
 • Gebarentaalvaardig
 • Van 8 januari 2018 t/m 20 juli 2018

De pedagogisch behandelaar (hbo) verleent zorg door een bijdrage te leveren aan het opstellen van het hulp- en dienstverleningsplan van de cliënt/leerling, het uitvoeren van dit plan en het evalueren ervan. De cliënten hebben gehoorproblemen, zoals doofheid. Vaak is er sprake van complexe meervoudige problematiek. Er wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleners uit het multidisciplinaire team. De pedagogisch behandelaar werkt intensief samen met en onder verantwoordelijkheid van de GZ psycholoog.

Hoofdtaken

 • Observeren gedrag leerling, inventariseren observaties van anderen (ouders/medewerkers op de groep).
 • Methodisch werken met leerling aan de hand van gestelde behandeldoelen en op basis van observaties.
 • Leerling veiligheid bieden en zo nodig bijsturen/begeleiden in tonen gewenst gedrag.
 • Deelnemen aan mdo’s (multidisciplinair overleg) en teamoverleg en trainingen.

Wij vragen

 • Beschikt over een opleiding HBO SPH of gelijkwaardige opleiding en moet onder Jeugdwet kunnen registreren/SKJ registratie.
 • Beschikt over kennis en ervaring met het werken met cliënten/leerlingen binnen onderwijs.
 • Heeft kennis van het aanbod en de werkwijze van aanverwante vakgebieden en betrekt deze kennis in het eigen handelen.
 • Kennis van gebarentaal is een vereiste.

Wij bieden

 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ FWG 45 min. € 1790,00 max. € 3045,00 bruto per maand op fulltime basis.
 • Een boeiende werkkring met veelsoortige hulpvragen.
 • Goede werksfeer in een klein team van gemotiveerde collega’s.

De cliënten zijn allen doof. Werken met de doelgroep stelt hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden van de hulpverleners.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Yvonne Martens, manager GGMD via: 0182-670235 of contact@ggmd.nl.

Sollicitaties
Schriftelijk of per e-mail onder vermelding van PBAV2017 zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 8 december 2017 naar:

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Afdeling personeelszaken
Büchnerweg 3
2803 GR Gouda
sollicitaties@ggmd.nl

Advertentie

ReactiesNieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/