Doof in Beeld

Doof in Beeld

12 dove personen in beeld gebracht
Dagelijkse situaties zijn voor dove mensen vaak net even anders dan voor horende mensen. In het boek DOOF IN BEELD worden deze situaties uitgelicht. De kijker wordt een blik gegund in het leven van twaalf mensen met een auditieve beperking. 

Als iemand doof is, is dat aan de buitenkant vaak niet te zien. Toch zijn alledaagse situaties vaak net even anders voor een doof dan voor een horende persoon. Hoe weet je dat je trein op het laatste moment van een ander spoor vertrekt als je het omroepbericht niet hoort? Of dat de dokter je roept als je in de wachtkamer zit te wachten?

Het is heel vermoeiend als je steeds tegen deze communicatieproblemen aanloopt. Gelukkig kunnen dove mensen onderling wel ontspannen communiceren dankzij de Nederlandse Gebarentaal. Een mooie, rijke taal waarmee op een volwaardige manier kan worden gecommuniceerd. Een taal waarin zelfs gezongen en voorgelezen kan worden!

De foto's tonen waar mensen met een auditieve beperking tegen aanlopen, maar laten zeker ook zien dat de verschillen niet zo groot zijn. Op de foto's is ook de trotse dovencultuur terug te zien.

Het boek bevat naast de foto's ook meer inhoudelijke informatie over de onderwerpen communicatie, sport, dovencultuur, onderwijs en uitgaan. Aan de hand van deze informatie kan de horende lezer zich beter verplaatsen in de dove medemens.


Hoor Friesland
Het project 'Doof in Beeld' is het eerste project dat onder de nieuwe naam van de belangenbehartiger voor Friese doven en slechthorenden is gelanceerd. Sinds 2002 werkten Stichting Frido (Friese Doven) en de NVVS - afdeling Friesland samen onder de naam Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS). De naam is nu vervangen door de naam Hoor Friesland.

Prijs: € 12,95 = gratis verzonden!

Nu bestellen