Phonak Accessoire Informatiesessie voor CI-gebruikers | 18 september

Laanakkerweg 4, 4131 PA, Vianen 14.00 — 16.00

Bij CI-dragers van Advanced Bionics (AB) is een groeiende behoefte aan een meer uitgebreide informatievoorziening over mogelijke oplossingen voor het andere oor en over de compatibele accessoires, zoals oplossingen voor de tv, telefoneren en verstaan in gezelschappen. Daarom organiseert AB Phonak Accessoire Informatiesessies voor AB CI-dragers.

In meer uitdagende luistersituaties blijft het vaak héél moeilijk om te verstaan. In deze omstandigheden kan een accessoire u mogelijk helpen. Welke accessoire biedt in welke situatie de gewenste hulp? In de Phonak Accessoire Informatiesessie geven wij u hier uitgebreid informatie
over.

Ook is horen met twee oren altijd beter dan met één oor. Het Naída Link hoortoestel van AB en Phonak kan gedragen worden in combinatie met een AB cochleair implantaat. Naída Link is het enige hoortoestel dat écht samenwerkt met het cochleair implantaat. Dankzij een koppeling met de Naída CI spraakprocessor van AB communiceren deze twee Naída-apparaten met elkaar en kunnen ze ook geluidssignalen met elkaar delen. Tijdens deze informatiesessies wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van het gebruiken van restgehoor in zowel het nietgeïmplanteerde oor als het geïmplanteerde oor.

De Phonak Accessoire Informatiesessie vindtplaats op:

  • vrijdag 18 september 14.00 – 16.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op ons Sonova kantoor in Vianen (Laanakkerweg 4, 4131
PA Vianen). De Phonak Accessoire Informatiesessie worden ondersteund door een schrijftolk en
solo-apparatuur.

Meer informatie over de exacte tijdstippen, invulling en wijze van aanmelding van deze
bijeenkomsten is te vinden in de evenementenkalender op onze website:
AdvancedBionics.com/evenementenkalender. U kunt zich per mail aanmelden voor de Phonak
Accessoire Informatiebijeenkomst via Info.Benelux@AdvancedBionics.com.


Aankomende evenementen