Symposium: Wereld CI-dag

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, Utrecht 13:00 — 16:00

Het UMC Utrecht viert op vrijdag 5 april 2019 ‘Wereld Cochleair Implantaten dag’. Ter gelegenheid van deze dag nodigt de afdeling KNO van het UMC Utrecht iedereen van harte uit om een interessant middagprogramma bij te wonen over cochleaire implantaties.

De middag start om 13.00 uur en wordt rond 16.00 uur afgesloten met een borrel. Informatie over het programma volgt te zijner tijd op deze pagina.

Gebaren- en schrijftolken
Alle voordrachten worden ondersteund door een gebarentolk en schrijftolk. Ook zijn er stands aanwezig van patiënten-forums en van leveranciers van CI-producten, hoortoestellen en hulpmiddelen.

Op de website van het UMC Utrecht vind je aanvullende informatie over cochleaire implantatie.


Aankomende evenementen