Week van het Oorsuizen 2019

Landelijk initiatief via de website van Stichting Hoormij

Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus noem je ook wel oorsuizen. Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken en het aantal blijft stijgen. Vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn daarom meer dan ooit nodig. Van 4 tot en met 9 februari 2019 organiseert Stichting Hoormij voor de vijfde keer de Week van het Oorsuizen. Tijdens dit lustrumjaar is er met name aandacht voor de verschillende fases van acceptatie van tinnitus.

Te maken hebben met tinnitus kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Als de diagnose oorsuizen is gesteld, krijg je van de arts vaak te horen dat je er maar mee moeten leren leven. Er is immers medisch gezien niets aan te doen. Maar hoe moet je dan verder? Stichting Hoormij zet zich in om mensen te helpen door ze te wijzen op het aanbod aan hulpverlening en middels voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Symposium

Tijdens de Week van het Oorsuizen is er actuele informatie en voorlichting te vinden op www.weekvanhetoorsuizen.nl. Dit jaar vindt er een groot lustrumsymposium plaats in Rotterdam. Diverse sprekers lichten nieuwe ontwikkelingen rondom tinnitus en gedragstherapieën toe. Ook zal er extra aandacht zijn voor mensen die naast tinnitus last hebben van hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Voor hen zijn speciale ruimtes ingericht, zodat zij zo min mogelijk last hebben van geluiden en toch in de gelegenheid zijn om de presentaties te volgen.

Wil je de Week van het Oorsuizen volgen via social media? Houd de komende tijd dan de hashtag #wvho2019 in de gaten of kijk op de website van Stichting Hoormij.


Aankomende evenementen