Divers Doof zoekt voorzitter

26-01-2016 algemeen

De Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), de Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) en de Stichting Plotsdoven en Laatdoven (SPLD) hebben recent de federatieve stichting Divers Doof opgericht. De organisatie zoekt nu een onafhankelijke bestuursvoorzitter.

Om de belangen van de ruim één miljoen mensen in ons land die doof, plots- of laatdoof of ernstig slechthorend zijn beter te kunnen behartigen, hebben de Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), de Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) en de Stichting Plotsdoven en Laatdoven (SPLD) recent de federatieve stichting Divers Doof opgericht. De organisatie zoekt een onafhankelijke bestuursvoorzitter.

Divers Doof beschouwt zichzelf als dé organisatie voor dove mensen, dove kinderen en hun ouders; met of zonder cochleair implantaat, ongeacht hun leeftijd. Zij is daarbij dé informatiebron en hét aanspreekpunt voor onafhankelijke, ervaringsgerichte kennis en deskundigheid.
Op alle terreinen waarop belangen van dove volwassenen, dove kinderen en hun ouders, in het geding zijn, zal Divers Doof als spreekbuis optreden en adequate informatie verstrekken.

Doelstelling van Divers Doof
Divers Doof heeft ten doel het streven naar een toegankelijke maatschappij met ontplooiingsmogelijkheden voor doven, plots- en laatdoven en ernstig slechthorenden ongeacht hun leeftijd. Namens de aangesloten deelnemers tracht zij dit doel te bereiken door onder meer:

 • het verzamelen van relevante ervaringskennis en het geven van informatie op een onafhankelijke, begrijpelijke en overzichtelijke manier over doof of plots/laat doof zijn en ernstige slechthorendheid;
 • het op basis van ervaringsdeskundigheid behartigen van de belangen van dove, plots-/laatdove en ernstig slechthorende mensen richting overheid, zorgaanbieders en onderwijsinstanties, verzekeraars, politiek en bedrijfsleven.

Bij het realiseren van de centrale doelstelling is toegankelijke communicatie van essentieel belang, waarbij Nederlandse Gebarentaal (NGT) als volwaardige taal wordt erkend en Nederlands met Gebaren (NmG) als ondersteunend aan het gesproken Nederlands wordt gezien. De verhouding tussen het gebruik van gesproken taal en van gebaren(taal) is van veel factoren afhankelijk en verschilt per individu: ieder maakt daarin zijn eigen afwegingen.

Ten behoeve van het bestuur is Divers Doof op zoek naar een

onafhankelijke voorzitter

De taken van de voorzitter zijn:
Coördineren en leiding geven
De voorzitter is in de eerste plaats coördinator. Hij of zij geeft samen met de andere bestuur-ders verder inhoud aan het beleid van Divers Doof. De voorzitter fungeert als onafhankelijk voorzitter en heeft zelf geen stemrecht. Zodra Divers Doof over een coördinator beschikt, fun-geert de voorzitter ook als aanspreekpunt voor de coördinator bij het opstellen van bestuurs-stukken, werkplannen, etc.
Inspireren
De voorzitter inspireert zijn bestuursleden, hij is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelin-gen op het werkterrein van Divers Doof.
Samenwerken en delegeren
De voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking.
Bemiddelen
Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen, visies en beleidsvoorne-mens binnen Divers Doof op één lijn te houden.
Communiceren
Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de cultuur binnen de stichting.
Representatie
De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de deelnemers van Divers Doof, te weten FODOK, SBNDJ en de SPLD. Hij of zij vertegenwoordigt Divers Doof niet naar derden buiten de stichting en behoeft derhalve niet als boegbeeld of woordvoerder van de stichting te fungeren.
Vergaderen
De voorbereiding en leiding van een bestuursvergadering is de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

Kwalificaties en persoonskenmerken
De voorzitter van Divers Doof beschikt over de volgende kwalificaties en persoonskenmerken:

 • Adequaat opleidingsniveau
 • Brede bestuurlijke ervaring (liefst ook binnen auditief beperkte doelgroep)
 • Onafhankelijkheid en kwaliteiten als technisch voorzitter
 • Bij voorkeur zelf doof of slechthorend, zo niet, kennis, inzicht en affiniteit met wereld van dove mensen in brede zin
 • Goede contactuele en sociale vaardigheden
 • Motivator en bruggenbouwer
 • Strategische en tactische vermogens
 • Enthousiast, initiatiefrijk, daadkrachtig, maar ook geduldig
 • Gezonde dosis humor

Vergoeding
Voor zijn of haar werkzaamheden ontvangt de voorzitter geen vergoeding. Kosten in de uitoefening van de functie gemaakt, worden wel vergoed.

Reageren
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Gerard de Vijlder, bestuurslid van Divers Doof, via gavijlder1994@kpnmail.nl. Wanneer u daadwerkelijk geïnteresseerd bent om voorzitter van Divers Doof te worden, mail dan uw CV vóór 15 februari 2016 onder vermelding van ‘Voorzitter Divers Doof’ naar het bovengenoemde emailadres. Geschikte kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een gesprek in week 8.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Wij gebruiken programma's die het gedrag van bezoekers op onze website volgen, zoals Google Analytics.

Lees meer

Op onze websites staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer. Daarnaast hebben we een cookie van Facebook, Twitter en Instagram op onze website staan. Dat betekent dat deze sociale media je op onze website kunnen volgen. Op onze website vind je advertenties. Google kan bekijken welke advertenties jij ziet.