Vacature: Bestuurder bij De Gelderhorst

13-10-2016 algemeen

Deze vacature is verlopen en is niet meer geldig

De Gelderhorst is een stichting die huisvesting, verzorging, verpleging en diensten verleent aan oudere Doven en zich inzet om de positie en de cultuur van doven te borgen. Het is een financieel gezonde organisatie en heeft een unieke positie als cultuurdrager van de oudere Doven in Nederland. De Gelderhorst is hét expertisecentrum op het gebied van de oudere Dove medemens zowel nationaal als internationaal. Haar netwerk is dan ook landelijk én internationaal.

Met circa 185 medewerkers/ ca. 90 fte geeft de Stichting De Gelderhorst invulling aan haar specialistische  dienstverlening. De Dove medemens staat centraal: niet alleen ten aanzien van cliënten maar tevens bij medewerk(st)ers. Zo beheerst het voltallige personeel de Nederlandse Gebarentaal en heeft men een bewuste keuze gemaakt om een substantieel deel van de arbeidsplaatsen in te vullen met Dove/slechthorende medewerkers. Momenteel bedraagt dit 30 procent.

BESTUURDER (V/M)

De stichting heeft een omzet van ruim €8 miljoen en een gezonde financiële positie. De Gelderhorst biedt 60 plaatsen verzorgingshuiszorg, 13 plaatsen verpleeghuiszorg, 2 plaatsen tijdelijke opname/logeren/palliatief en 81 plaatsen zelfstandig wonen aan. De bewoners komen uit het hele land. Daarnaast worden er een dagrecreatieproject aangeboden aan 60 Dove inwoners die zelfstandig wonen in de gemeente Ede en omliggende regio.
Plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal heeft De Gelderhorst bekendheid en een uitstekende reputatie. Als expertisecentrum op het gebied van oudere Doven wordt De Gelderhorst geraadpleegd door een diversiteit aan stakeholders.

Interne organisatie
Er is een situatie gecreëerd waarbij de interne organisatie wordt aangestuurd door een directeur en 5 afdelingshoofden: Personeel & Organisatie; Administratie; Dienstverlening; Interne communicatie, training en advies; Externe communicatie en PR. Binnen de afdelingen functioneren diverse teams.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, heeft overleg met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad en heeft de Afdeling Financiën en de Specialist Ouderengeneeskunde onder zich. In de staf van de bestuurder functioneren verder nog het bestuurssecretariaat en de Clëntenraadondersteuner.
Deze structuur stelt de bestuurder in de gelegenheid zich een substantieel deel van zijn/haar tijd te richten op de strategische ontwikkelingen en strategische externe contacten (Ministerie, zorgverzekeraars, gemeente, collega-instellingen, verhuurder, internationale contacten etc.).

De bestuurder
De huidige bestuurder heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal begin 2017 vertrekken. Onder zijn leiding heeft De Gelderhorst een enorme ontwikkeling doorgemaakt: zowel kwantitatief als kwalitatief. De nieuwe bestuurder zal kunnen voortborduren op een mooie nalatenschap.
Het huidige concept van De Gelderhorst is tot nu toe succesvol gebleken. Gelet op de lange wachtlijst en de opbouw van de Dovenpopulatie in Nederland wordt verwacht dat De Gelderhorst nog lang zal kunnen voortbestaan. Het concept van De Gelderhorst zal wel opnieuw geijkt moeten worden op haar toekomstbestendigheid. De volgende generatie ouderen, ook de ouder wordende Dove medemens, verandert en de ouderen van de toekomst hebben mogelijk andere, aanvullende wensen, ideeën en behoeften.

Bestuurlijke opdracht

 • Strategisch plan dat aangeeft hoe de continuïteit van de organisatie op korte, middellange en lange termijn het beste geborgd kan worden en dat aansluit bij de behoeften van huidige en toekomstige cliënten en bewoners.
 • Nauw verweven hiermee is het (strategisch) vastgoedbeleid. In de komende jaren zullen er een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden.
 • De externe vertegenwoordiging, profilering en positionering van De Gelderhorst en de bestaande contacten uitbouwen om zo de belangen van de doelgroep in het netwerk te behartigen.
 • Organisatieontwikkeling en -inrichting verder uitwerken en bestendigen.

Wat wij van u vragen

 • U begrijpt en respecteert de unieke cultuur van De Gelderhorst en wil boegbeeld zijn voor de Dovengemeenschap en haar waarden. Een veilige cultuur, waarin communicatie centraal staat, is de kern van de Gelderhorst. De Doven staan hier centraal en er is geen plaats voor de dominantie van de horenden.
 • De unieke maatschappelijke propositie van De Gelderhorst weet u op waarde te schatten, uit te bouwen, te borgen en te verankeren. U beschermt het bestaansrecht van De Gelderhorst. U bewaakt de eigenheid van De Gelderhorst.
 • U bezit aantoonbare ervaring in het vertalen van externe ontwikkelingen naar de eigen organisatie. U heeft een fijne neus voor kansen en mogelijkheden.
 • Ervaring in de zorgsector is vanzelfsprekend en kennis van of aantoonbare affiniteit met de Dove medemens een sterke wens. U heeft de wil zich de cultuur eigen te maken.
 • U weet de organisatie financieel gezond te houden, beschikt over ondernemerschap en geeft richting aan de organisatie. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van het managementteam, bestaande uit de directeur en 5 afdelingshoofden.
 • Als bestuurder bent u de gesprekspartner van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Van u wordt verwacht dat u hun medezeggenschap vanzelfsprekend vindt en tot voordeel voor de organisatie maakt.
 • U weet draagvlak te creëren voor de strategische koers en de implementatie hiervan. U toont een visie gerichte leiderschapsstijl in combinatie met doelgericht leiderschap. U ziet visie als een dynamisch cyclisch proces, draagt visie uit en kan draagvlak creëren en kan daarbij prioriteiten en doelen stellen en de voortgang bewaken.

Profieleisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke- of directie-ervaring in de zorg.
 • Ervaring in een organisatie van ongeveer gelijke omvang.
 • Kennis van en ervaring met huisvestingsvraagstukken.
 • Uit uw houding en gedrag blijkt dat u feeling heeft met de Doven. U heeft kennis van de diversiteit binnen deze doelgroep (doven, doofblinden, slechthorenden, plotsdoven en doven met verstandelijke beperkingen).
 • U weet een goede balans te houden tussen de kwaliteit van de organisatie en het belang van de cliënt.
 • Kan goed schakelen op verschillende niveaus.
 • Onderhandelingsvaardig.
 • Besluitvaardig.
 • Natuurlijk gezag.
 • No-nonsense mentaliteit.
 • Groot inlevingsvermogen.
 • Verbindend en toegankelijk.
 • Enthousiasmerend.
 • Oog voor de menselijke maat.

Bijzonderheden
Bij De Gelderhorst beheersen cliënten en medewerk(st)ers de Nederlandse Gebarentaal. Van u wordt verwacht dat u bereid bent zich deze eigen te maken. De Gelderhorst organiseert intern een opleiding.

In de selectieprocedure is voorzien in een geschiktheidstoets op uw potentie om zich de Gebarentaal eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden
Het maximum bruto jaarsalaris all-in bedraagt € 98.000 (WNT Klasse I Verplegings- of Verzorgingshuis/ Instelling voor Gehandicaptenzorg).

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week (minimaal 4 dagen).

Procedure
Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

 • Sluitingsdatum van de vacature is 24 oktober 2016.
 • De eerste gesprekken bij Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 24 oktober tot 5 november
 • Op 16 november vinden de eerste gesprekken met de selectiecommissie plaats
 • Op 18 november is er een vervolgronde met de selectie-adviescommissie
 • Assessment en toets Gebarentaal tussen 21 en 29 november
 • Arbeidsvoorwaardengesprek onder voorbehoud van positief assessment en positieve toets Gebarentaal op 30 november
 • Inwinnen referenties en aanvraag VOG: 30 november
 • Benoeming. Beoogde start nieuwe bestuurder per 1 februari.

Informatie over de Doven en de Dovencultuur

Er bestaan diverse informatiebronnen via websites, boeken en tijdschriften. Een paar suggesties:

 • VPRO-programma: De Hokjesman over Doven. Zie uitzending gemist.
 • Publicatie: En niemand heeft geluisterd. Uitg. FODOK www.fodok.nl, ISBN 90-6252-999-2.
 • www.doof.nl

Solliciteren
Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 24 oktober via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl. KIjk voor meer informatie over deze vacature op de website van Diemen & Van Gestel


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.