Vacature: Lector Dovenstudies

21-01-2007 algemeen

De onderstaande vacature is verlopen en niet meer geldig.
Hogeschool Utrecht heeft momenteel een openstaande vacature voor een lector Dovenstudies. Het lectoraat richt zich op de (problematische) opvoeding- en leefsituatie waarin een kind of volwassene met een auditieve beperking of communicatiebeperking zich bevindt. Daarin wordt het centrale pedagogische/ago­gi­sche brandpunt gevormd door de behoefte van dove en slechthorende kinderen en volwassenen (waaronder ook doof­blinde mensen) aan adequate communicatie.

Lector Dovenstudies Functieomvang: 0,5 fte Vacaturenummer: 06.800.075 De Hogeschool Utrecht heeft haar onderwijs en onderzoeksactiviteiten ondergebracht in een zestal faculteiten. De Faculteit Educatie werkt binnen de Utrechtse Academie voor Educatieve Innovatie samen met regionale en landelijke scholen en instellingen aan kennisontwikkeling ten behoeve van professionalisering van de beroepspraktijk. De Academie is een organisatorisch geheel van kenniscentra voor praktijk- en toepassingsgericht onderzoek. De onderzoeksprogramma?s worden, onder verantwoordelijkheid van de Lectoren, vraaggeoriënteerd opgesteld vanuit de school- en de opleidingspraktijk. Kenniscentra zijn organisatorische onderdelen waar de kenniskringen als spil functioneren. De kenniskringen zijn samengesteld uit: (master) studenten, docenten, promovendi en andere materie deskundigen. Faculteit Educatie, Instituut Gebaren, Taal en DovenstudiesDe functie Het lectoraat richt zich op de (problematische) opvoeding- en leefsituatie waarin een kind of volwassene met een auditieve beperking of communicatiebeperking zich bevindt. Daarin wordt het centrale pedagogische/ago­gi­sche brandpunt gevormd door de behoefte van dove en slechthorende kinderen en volwassenen (waaronder ook doof­blinde mensen) aan adequate communicatie. Ipso facto geldt deze behoefte ook voor personen met een spraak- en/of taalstoornis en personen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Het lectoraat richt zich tevens op de rol van de Dovengemeenschap als minderheidsgroepering in een sterk veranderende context. Speciale aandacht wordt geschonken aan de sociale omgeving (gezin, school, werk) waarin de genoemde doelgroepen leren en leven. Het onderzoek dat door de lector en de kenniskring wordt verricht, zal leiden tot aanpassing van curricula. Dit zullen onder meer aanpassingen zijn binnen het curriculum van de bacheloropleiding Leraar/Tolk Ne­der­land­se Gebarentaal en de masteropleiding Dovenstudies/Leraar NGT. Met name nieuwe inzichten ten aanzien van technologische ontwikkelingen zoals cochleaire implantatie en ontwikkelingen in het onderwijs zoals tweetalig onderwijs, maar zeker ook slechthorendheid die optreedt bij het ouder worden, dragen ertoe bij dat gebaren en gebarentaal binnen de maatschappij een andere functie zullen krijgen. Onderzoek door het lectoraat zal meer inzicht moeten geven in deze vernieuwingen. Voorts zal het onderzoek van invloed zijn op het curriculum van de lerarenopleiding primair onderwijs. Bijzondere aandacht zal er moeten komen voor leerlingen met een auditieve en communicatieve beperking, die vanuit Weer Samen Naar School (WSNS) instromen in het primair onderwijs. Van de professional wordt gevraagd dat zij kan omgaan met een steeds veranderende leerling als gevolg van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot kan het onderzoek ook doorwerken in het curriculum van de opleiding Logopedie. Met name waar het gaat om het onderzoeken en ondersteunen van kinderen en volwassen met een auditieve en/of een communicatieve beperking, waaronder ouderdomsslechthorendheid. De concrete onderzoekstaken van de lector zijn op hoofdlijnen de volgende:

 • geeft inhoudelijk leiding aan de kenniskring, zowel wat inhoud betreft als professionalisering;
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma gericht op de communicatie van dove en ernstig slechthorende mensen, waaronder kinderen en volwassenen met een psychiatri­sche stoornis, meervoudig gehandicapte dove en ernstig slechthorende kinderen en volwassenen alsmede van mensen met een spraaktaalstoornis en kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum;
 • maakt bestaande inzichten en resultaten van onderzoek geschikt voor verspreiding in het werkveld en zorgt voor kennisoverdracht met name binnen de Dovengemeenschap;
 • inventariseert de kennis over de communicatie van dove en ernstig slechthorende mensen in relevante opleidingen en publiceert hierover;
 • legt zich toe op het opzetten van een voorlichtingsnetwerk binnen allerlei relevantie opleidingen, om zodoende professionals in opleiding al op de hoogte te stellen van de communicatiebehoeften en – mogelijkheden van dove en slechthorende mensen;
 • legt en onderhoudt contact met binnenlandse en buitenlandse instellingen die gelijksoortig onderzoek doen.

Wij zoeken Een hooggekwalificeerde professional die voldoet aan de volgende kenmerken:

 • is gezaghebbend op het gebied van de communicatie van dove en ernstig slechthorende mensen;
 • is gepromoveerd op het beschreven onderzoeksgebied;
 • heeft een uitgebreid netwerk in het werkveld en beschikt over goede contacten binnen onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland;
 • is in staat opvattingen en producten te verspreiden door middel van publicaties, lezingen, enzovoort, publiceert in Nederlandse en buitenlandse tijdschriften, bezoekt en geeft lezingen en/of gastcolleges bij congressen en/of onderwijsinstellingen;
 • heeft aantoonbaar ervaring in het opzetten en bijsturen van nieuwe onderwijsprogramma?s binnen het vakgebied;
 • begeleidt promovendi bij hun promotieonderzoek;
 • is in staat inspirerend leiding te geven aan een kenniskring/-centrum.

Wij bieden Een dienstverband voor bepaalde tijd van 3 jaar. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden volgens cao-hbo 2006-2007, lector 1 of 2, honorering schaal 15 met uitloop naar schaal 16, minimaal ? 4.701,- tot maximaal ? 6.670,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. Wij hebben een prima aanbod, waaronder: een fietsplan, tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang en een eigen loopbaancentrum. Interesse? Hebt u interesse en wilt u meer informatie over deze functie, dan kunt u contact opnemen met drs. Rick van Dijk, Directeur Instituut Gebaren, Taal en Dovenstudies via telefoon 06 215 888 67, of per email: rick.vandijk@hu.nl. Wij zien uw sollicitatie met cv graag tegemoet voor 27 januari 2007. U kunt uw reactie sturen aan: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Dienst P&O, t.a.v. Sophie van Apeldoorn, Postbus 14007, 3508 SB Utrecht. U kunt ook mailen: solliciteren.fe@hu.nl.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.