Vacature: Social Psychiatrisch Verpleegkundige bij GGMD

11-07-2012 algemeen

Deze vacature is verlopen en niet meer geldig

GGMD voor Doven en Slechthorenden is een landelijke organisatie met brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, relaties, scholing, vrije tijd en inkomen.

Op dit moment telt de organisatie ca. 170 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vijf regio’s, aangestuurd door een regiomanager. In elke regio is een betrokken team actief, bestaande uit professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. GGMD ontwikkelt regelmatig nieuwe zorg en diensten en investeert veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van haar medewerkers.

GGMD is op zoek naar een:

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, regio Zuid  

Standplaats Eindhoven, 27 uur per week, bij voorkeur woonachtig regio Eindhoven

De SPV-ers bij GGMD verlenen ambulante sociaal psychiatrisch verpleegkundige behandeling, begeleiding en zorg aan cliënten met ernstige, complexe psychiatrische problematiek.
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige zet zijn/haar verpleegkundige specialistische competenties in op individueel niveau en systeemniveau en treedt binnen het werkterrein op als expert en voorlichter.

TAKEN ZIJN ONDER MEER:

 • Behandelen en begeleiden van cliënten
 • Bijdrage leveren aan de diagnostische beschrijving van de problematiek op verschillende niveaus
 • Opstellen van (deel)behandelplannen gericht op sociaal psychiatrisch verpleegkundige interventies
 • Observeren, signaleren en interpreteren van het gedrag van de cliënt en hierover rapporteren aan het multidisciplinaire team
 • Zonodig verrichten van verpleegtechnische handelingen
 • Deelnemen aan cliëntbesprekingen en multidisciplinair overleg

WIJ VRAGEN:

 • HBO- denk- en werkniveau gericht op verpleegkunde, aangevuld met een opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Beschikking over een registratie conform Wet BIG
 • Kennis en ruime ervaring van sociale wetgeving en sociale kaart, acute psychiatrie, rehabilitatie, crisisinterventie, psychopathologie, sociale psychiatrie, systeemtheorie en behandelingsmogelijkheden
 • Beschikking over ruime kennis van diverse levensbeschouwingen en de grootstedelijke problematiek
 • Beschikking over kennis van en inzicht in andere werkterreinen of verwante kennis- en vakgebieden
 • Beschikking over kennis van bemoeizorg
 • Beschikking over kennis van multiculturele aspecten
 • Beschikt over een analytisch vermogen met betrekking tot de samenhang tussen psychiatrische aandoeningen en de consequenties voor het maatschappelijk functioneren
 • Beschikking over vaardigheden om situaties van fysieke (be)dreiging te beheersen
 • Wijzigingen binnen het vakgebied worden bijgehouden en beoordeeld op de consequenties voor de praktijk van de werkuitvoering

WIJ BIEDEN:

 • salaris en arbeidsvoorwaarden afhankelijk van opleiding volgens CAO GGZ functiegroep 55 € 2699,00 – € 3670,00 op fulltime basis per maand, niveau per 1-7-2012
 • cursussen gebarentaal en dovencultuur
 • een boeiende werkkring met veelsoortige hulpvragen
 • goede werksfeer in een team van gemotiveerde collega’s

MEER INFORMATIE:
Over de vacature: bij regiomanager Yvonne Martens via 0800-3374667 (tel) of 0182-549140 (teksttel)

SOLLICITATIES:
Schriftelijk of per e-mail voor 15 augustus 2012 naar:

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Büchnerweg 3
2803 GR Gouda
tel 0800-3374667
teksttelefoon: 0182 – 549 140
e-mail: sollicitaties@GGMD.nl


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen