Vacature: Voorzitter Centrale Cliëntenraad

13-12-2016 algemeen

De Noorderbrug is met ca 800 medewerkers en 400 vrijwilligers een toonaangevende en specialistische instelling die intra-en extramurale zorg en begeleiding biedt aan ruim 1.500 mensen met aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en mensen met een chronische ziekte of neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Huntington.

Het werkgebied van De Noorderbrug beslaat met name de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Er wordt vanuit diverse kleinere woonlocaties en talentencentra gewerkt. Op het vlak van behandeling en doven is De Noorderbrug ook actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.

We zijn volop in ontwikkeling en als organisatie spelen we in op de grote veranderingen in de (financiering) van de zorg waaronder de WMO, de WLZ, ZVW en Jeugdzorg.  De veranderingen extern zijn fors en zullen de komende jaren ook aan de orde van de dag zijn. In 2014 hebben we al de nodige maatregelen genomen. De organisatiestructuur is gewijzigd. Er heeft een aanzienlijk reductie plaatsgevonden in de overhead en management. En op basis van de visie is in 2015 eveneens een volgende grote stap gezet in het werken met zelforganiserende teams door het aantal leidinggevenden te minimaliseren. Sinds 2015 ziet de structuur van De Noorderbrug er als volgt uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cliënt en zijn omgeving staan centraal. Wij ondersteunen cliënten en hun familie om hun leven in te richten naar hun mogelijkheden en wensen.  Medezeggenschap van cliënten is daarbij van wezenlijk belang en is zowel op locatieniveau als op regionaal niveau goed belegd. Daarnaast hebben we een Centrale Cliëntenraad (CCR) die de Raad van Bestuur adviseert over zaken die een algemeen karakter hebben, zoals begroting en jaarrekening, belangrijke veranderingen in de organisatie en over kwaliteit. 

Voor de CCR zoeken we een

externe voorzitter

Functiebeschrijving voorzitter Centrale Cliëntenraad
Als voorzitter van de cliëntenraad heb je affiniteit met de doelgroep van De Noorderbrug en ben je gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van De Noorderbrug te behartigen.

Je leidt de vergaderingen van de centrale cliëntenraad en je zorgt samen met de ambtelijk secretaris voor de agenda en een goede afwikkeling van gemaakte afspraken. We verwachten dat je met mensen van verschillende niveaus (evt. met hulpmiddelen) goed kunt communiceren, dat je vergaderingen goed weet te leiden en dat je daarbij de sfeer weet te bewaken. Je respecteert de eigen regie van cliënten, ziet het belang hiervan in en houdt hiermee rekening tijdens vergaderingen. Je kunt je inleven in het belang van de cliënten en weet met een open en positieve houding resultaten te boeken. Daarnaast ben je het gezicht en de woordvoerder van de cliëntenraad.

Als voorzitter:

 • Heb je een onafhankelijke opstelling waarmee je de dialoog tussen de partijen stimuleert.
 • Kun je goed samenwerken met de cliëntenraadsleden en met de Raad van Bestuur.
 • Beschik je over bestuurlijk inzicht.
 • Weet je verbindingen te leggen en netwerken te onderhouden.
 • Heb je overzicht, kun je prioriteiten stellen en kun je beslissingen nemen.
 • Kun je delegeren en heb je onderhandelingsvaardigheden.
 • Ben je bovenal een mensenmens, weet je te enthousiasmeren en kun je cliëntenraadsleden motiveren en stimuleren.

Van de voorzitter verwachten we verder dat je:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau hebt.
 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • In staat bent om beleidsstukken te lezen en je hierover een visie te vormen en dialoog te voeren, met name vanuit het cliëntenperspectief.
 • Binnen de beleidskaders en afspraken gemaakt binnen de jaarplannen van de Noorderbrug werkt en deze respecteert.
 • Bereid bent om ca. 8 uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen etc.
 • Indien nodig bereid bent om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.
 • Woonachtig bent in het werkgebied van de Noorderbrug.

Vergaderingen
De CCR vergadert minimaal 6 maal per jaar en als voorzitter voer je ook 6 maal per jaar agendaoverleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat er een aantal malen per jaar bijeenkomsten zijn waar je als voorzitter van de CCR aanwezig bent.

Aanstelling
De functie van voorzitter CCR betreft een aanstelling als vrijwilliger waarvoor  een proefperiode geldt van een half jaar. De functie is onbezoldigd, je ontvangt een onkostenvergoeding. We bieden je een goede inwerkperiode met de mogelijkheid om je te trainen in cliëntmedezeggenschap. Uiteraard krijg je de mogelijkheid om je nader te verdiepen in de doelgroepen waarvoor De Noorderbrug werkt.

Een Verklaring Omrent het Gedrag (VOG) is vereist.

Proces
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de centrale cliëntenraad, Martina Van den Broek, m.vandenbroek@noorderbrug.nl, telefoonnummer: 050 – 597 38 34 of met de bestuurssecretaris, Liesbeth Groote Schaarsberg, l.grooteschaarsberg, telefoonnummer 050-597 3875.

Solliciteren kan tot en met 2 januari 2017 via het sollicitatieformulier.


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Wij gebruiken programma's die het gedrag van bezoekers op onze website volgen, zoals Google Analytics.

Lees meer

Op onze websites staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer. Daarnaast hebben we een cookie van Facebook, Twitter en Instagram op onze website staan. Dat betekent dat deze sociale media je op onze website kunnen volgen. Op onze website vind je advertenties. Google kan bekijken welke advertenties jij ziet.