Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) is onderdeel van de NSDSK. Bij het Audiologisch Centrum Holland Noord kunnen kinderen en volwassenen terecht voor onderzoek, advies, revalidatie en begeleiding bij hoor-, taal- en spraakmoeilijkheden. Deze zorg wordt geleverd in Alkmaar, Amsterdam en Den Helder.

Omschrijving

Horen is van vitaal belang voor het functioneren van mensen. Het ACHN verleent zorg aan mensen met een auditieve of communicatieve beperking.

Wij bieden:

  • gehooronderzoek
  • onderzoek van de taal-/spraakontwikkeling bij kinderen;
  • adviezen op het gebied van audiologische hulpverlening en hulpmiddelen;
  • adviezen op het gebied van de taal-/spraakontwikkeling;
  • het uitvoeren en begeleiden van hoortoestelaanpassingen;
  • het begeleiden van slechthorende volwassenen, kinderen en hun ouders.

Gehooronderzoek is op het audiologisch centrum op alle leeftijden mogelijk, ook bij pasgeborenen. Bij jonge kinderen en verstandelijk gehandicapten vindt het onderzoek op een aangepaste manier plaats.

U kunt op ons audiologisch centrum terecht na verwijzing door een KNO-arts, kinderarts, huisarts of een StAr-geregistreerde audicien. Ook  logopedisten of een begeleider van een school kunnen bij de arts vragen of u doorverwezen kunt naar het ACHN. De kosten voor deze hulp worden op dezelfde wijze vergoed als die voor andere specialistische behandelingen.

Voor meer informatie bezoekt u onze website.