Auris College Rotterdam

Het Auris College Rotterdam is een algemeen bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

Omschrijving

Het Auris College is er voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met spraak/taalproblemen en leerlingen met autisme. Alleen leerlingen met een cluster-2 indicatie worden toegelaten.

Het Auris College Rotterdam wil de leerlingen helpen om zo zelfstandig mogelijk te worden. Wij houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

Het Auris College is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep.