Auris Dr. M. Polanoschool

De Auris Dr. M. Polanoschool geeft onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen met een cluster 2-indicatie. Dove en slechthorende kinderen kunnen er vanaf hun derde verjaardag tot ongeveer hun twaalfde/dertiende jaar terecht.

Omschrijving

Sommige leerlingen stappen voor die tijd over naar het reguliere onderwijs, anderen doen dat als ze twaalf zijn en weer een andere groep gaat naar het Voortge­zet Speciaal Onder­wijs (VSO), waar zij tot hun twintigste onderwijs kunnen blij­ven volgen.

Voor alle leerlingen speelt het Nederlands een belangrijke rol in het taalaanbod en -onderwijs. Vooral bij jonge leerlingen en bij de dove leerlingen gebruiken we veel Nederlands met Gebaren (NmG). Bij NmG wordt Nederlands gesproken, maar worden ook gebaren gebruikt. In groepen met dove leerlingen speelt naast het Nederlands ook de Nederlandse Gebarentaal (NGT) een belangrijke rol.

De Auris Dr. M. Polanoschool is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep.