Privacyverklaring

Privacyverklaring Doof.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 14 april 2020

Berengroep B.V. (hierna: Berengroep) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Over Doof.nl
Doof.nl is onze website met nieuws en betrouwbare informatie over gehoorverlies en hoorproblemen in de ruimste zin van het woord. De site voorziet lezers dagelijks van nieuws en betrouwbare informatie over uiteenlopende (maatschappelijke) ontwikkelingen die voor de doelgroep interessant zijn. Behalve nieuws en informatie, biedt de site een platform voor ervaringsverhalen, columns en blogs. 

Digitale nieuwsbrief Doof.nl
De nieuwsbrief van Doof.nl wordt iedere twee weken verstuurd naar personen die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Aanmelden kan uitsluitend via de website (www.doof.nl). Om de nieuwsbrief te kunnen versturen is een e-mailadres nodig en je kunt indien gewenst ook je naam toevoegen. 

De e-mailadressen worden bewaard in een onlinedatabase op een externe server en uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van de nieuwsbrief. Het verzenden van de nieuwsbrief gebeurt via het programma van het Franse bedrijf Sendinblue. Afmelden kan via een link in de e-mailing, via mail (redactie@doof.nl) of telefonisch.

 Tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer Doof.nl ophoudt te bestaan, worden je gegevens bewaard. Bij afmelden worden je gegevens automatisch verwijderd. Als Doof.nl ophoudt te bestaan, zullen alle gegevens in de database vernietigd worden.

Verzamelen gegevens door anderen
Het komt voor dat anderen via Doof.nl een oproep doen aan lezers, of dat je via Doof.nl wordt doorgeleid naar derde partijen en/of diensten, zoals een gehoortest. Wanneer daarbij gegevens verzameld worden (bijvoorbeeld voor een enquête of onderzoek of om je aan te melden voor een activiteit), zal dit altijd via de middelen van de andere partij verlopen. Op dat moment is Doof.nl dus niet verantwoordelijk voor de gegevens die je daar achterlaat. Wil je weten hoe zo’n andere partij met je gegevens omgaat, dan kun je de privacyverklaring van de betreffende organisatie opvragen.

Columns & interviews
Bij Doof vertellen we graag verhalen. Echte verhalen, gebaseerd op echte ervaringen. Wij laten ook graag zien wie de mensen achter de verhalen zijn. Soms met een foto, altijd met een naam. Wanneer we jou benaderen voor een verhaal zullen we dit nooit publiceren zonder jouw toestemming. Pas als jij je kunt vinden in de tekst, zullen we het plaatsen. We zullen het nooit plaatsen op andere kanalen dan we vooraf hebben afgesproken. Willen we dat wel graag, dan zullen we je daar eerst toestemming voor vragen. Mocht er een moment komen dat je jouw gegeven toch niet meer openbaar wilt hebben, laat het ons dan weten door te bellen, mailen of langs te komen. Dan zullen we zorgen dat je gegevens waar mogelijk van onze media verwijderd worden.

Bronnen
Soms onderhoudt een redacteur contact met een bron om informatie voor een artikel te vergaren. E-mails tussen redacteuren en bronnen worden opgeslagen op de mailserver. De mails op deze server worden maximaal twee jaar bewaard.

Reacties op berichten
Bij Doof.nl heb je de mogelijkheid om direct op een bericht te reageren. Daarbij vragen we je om een naam in te vullen en een mailadres. De naam is zodat andere lezers kunnen zien hoe een eventuele conversatie verloopt. Het mailadres is om ervoor te zorgen dat je een melding ontvangt wanneer er een reactie op jouw bericht is geplaatst. Deze gegevens worden opgeslagen in het CMS (Content Management Systeem). Dit is als het ware de achterkant van de website, waar de artikelen geplaatst worden. Iedereen die toegang heeft tot het CMS (redacteuren en vormgevers) kunnen deze gegevens zien. Wil je de reactie die je geplaatst hebt laten verwijderen dan kun je contact met ons opnemen via redactie@doof.nl of telefonisch 030 30 40 032.

Wij werken alleen samen met partijen die we vertrouwen

We selecteren onze samenwerkingspartners zorgvuldig. Daarbij letten we op de manier waarop systemen beveiligd zijn en werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat geeft ons de zekerheid dat ook als wij even buiten beeld zijn, er zorgvuldig en veilig met gegevens wordt omgegaan. Het kan dus voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken.
 • Dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren
 • Je hier toestemming voor geeft
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) 

De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder)
 • Onze softwareleveranciers
 • Onze hostingpartij
 • Onze IT-dienstverleners
 • Onze betalingsdienstverlener
 • Derden die vacatures aanbieden op een van onze websites
 • Externe partij die onze nieuwsbrief verstuurt

Cookies
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Klik hier voor een overzicht van de cookies die we gebruiken op Berengroep website.

Cookies in- en uitschakelen
Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Social mediabuttons
Op onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees graag de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In 2019 hebben we het ISO27001-certificaat behaald, wat aangeeft dat de informatiebeveiliging van Berengroep voldoet aan eisen die door de overheid worden gesteld.

We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer één van onze websites en/of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Redactie Doof.nl
www.doof.nl
redactie@doof.nl
030-304 00 32

Berengroep B.V.
Rembrandtlaan 4
3723 BJ Bilthoven
E-mailadres: info@berengroep.nl
Telefoonnummer: 030-304 00 32
KvK-nummer: 11068314

 

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.