Directeur

04-02-2021 Stichting RTGS, Bilthoven

Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken registreert HBO gediplomeerde tolken Gebarentaal en AD gecertificeerde schrijftolken in Nederland. De doelstelling van de stichting is registreren, handhaven en bevorderen van de kwaliteit van deze beroepsgroep. 

Vanwege vertrek van de huidige directeur zoekt de Raad van Toezicht per 1 juni 2021 een: 

Directeur

12 uur per week 

 

De functie
In deze functie bent u bestuurder van de stichting. U realiseert de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Aan de Raad van Toezicht legt u verantwoording af. U vertegenwoordigt de stichting in externe contacten, waarbij u een focus heeft op kansen voor een verdere professionalisering van de organisatie. Tot uw takenpakket behoren ook de operationele werkzaamheden binnen de stichting. U wordt daarbij ondersteund door de Commissie Permanente Educatie en een bureaumedewerker. 

De toekomststrategie voor het RTGS is afgelopen jaar – gehoord alle stakeholders – vastgelegd in het document “Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk”. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij het RTGS actief verder brengt op het daarin beschreven pad. In die ontwikkeling draagt u in het bijzonder zorg voor het goede evenwicht tussen gebruikers en aanbieders van de tolkvoorziening. 


Uw profiel 
Als directeur heeft u een visie, u bent beleidsmatig ingesteld, maar ook operationeel. U signaleert ontwikkelingen in het werkveld en weet deze om te zetten in kansen voor de stichting. Daartoe bouwt u aan een breed netwerk met mogelijke samenwerkingspartners en relaties. U werkt graag samen met en u heeft affiniteit met de geregistreerde tolken, nascholingsaanbieders en mensen met een auditieve beperking. U bent toegankelijk, sensitief en werkt met respect en affiniteit met de geregistreerde tolken en hun doelgroep met een auditieve beperking. Wij denken aan iemand met een afgeronde HBO of universitaire opleiding en enige bestuurlijke ervaring. Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand met een auditieve beperking. U bent bereid ook in de avonduren te werken. 


Sollicitatie en informatie
Een functieprofiel en nadere informatie kunt u vinden op de website van RTGS www.stichtingrtgs.nl. Inschaling geschiedt in salarisschaal 65 van de CAO Gehandicaptenzorg (op fulltime basis minimaal € 3.624 en maximaal € 5.476 bruto per maand). 

Indien u interesse heeft in deze functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 20 februari a.s. uw cv met motivatie. Uw sollicitatie kunt u per e-mail zenden naar info@stichtingrtgs.nl. De eerste ronde selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 10 maart in de middag/avond.


Laatste vacatures