Begeleider doofblinden, regio Roermond

04-10-2018 Kentalis, Roermond

Solliciteren

Voor de regio Roermond zoekt Kentalis een enthousiaste:

Begeleider doofblinden

Voor de regio Roermond zoeken wij een begeleid(st)er voor een zelfstandig wonende, doofblinde vrouw voor 2-12 uur per week. De begeleider moet vaardig zijn in tactiele gebaren (vierhandengebarentaal) of gebarenvaardig zijn (NGT/NMG) en bereid om tactiel te leren gebaren.

Over Kentalis

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Wie zijn onze cliënten?

Cliënten van de Begeleidersvoorziening zijn zelfstandig wonende volwassenen met doofblindheid, die door het verlies van de hoorfunctie en visuele functies zeer beperkt zijn in hun communicatie met anderen. Deze beperkingen zijn vaak progressief van aard: het zicht en gehoor nemen steeds verder af. Het verwerven en verwerken van informatie via gangbare kanalen is voor  mensen met een beperking in horen en zien niet of steeds minder goed mogelijk. Door de beperkingen nemen zij de omgeving gefragmenteerd waar en is het voor hen moeilijk overzicht en samenhang te ontdekken in de maatschappij. Hierdoor kunnen mensen met doofblindheid niet vanzelfsprekend deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

De ondersteuning die wordt geboden heeft een cyclisch karakter:

 • In gesprek met de cliënt wordt allereerst een juiste afstemming in de communicatie gerealiseerd.
 • De ondersteuningsbehoefte van de cliënt wordt geïnventariseerd en er
  worden afspraken gemaakt over de begeleiding.

Door de begeleiding is de cliënt in staat om op eigen kracht en zo zelfstandig mogelijk te (blijven) wonen en te participeren in de maatschappij.

Communicatie op maat

Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier. Sommige mensen met doofblindheid kunnen nog wel wat horen en zien en communiceren nog verbaal. Andere cliënten die niet meer of nog maar gedeeltelijk verbaal kunnen communiceren, gebruiken bijvoorbeeld Nederlandse Gebarentaal, vierhandengebaren of vingerspelling. Het opmerken van kleine (communicatie)signalen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk. We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen.

Je werkzaamheden als begeleider

 • Je verricht eenvoudige begeleidende werkzaamheden die betrekking hebben op het welzijn van de cliënt en de participatie in de maatschappij, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de cliënt;
 • Je begeleidt de cliënt op het gebied van activiteiten en vrije tijd;
 • Je begeleidt de cliënt bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten en geeft neutrale      informatie zodat de cliënt maximaal de eigen regie kan voeren;
 • Je begeleidt de cliënt bij dagelijks terugkerende, eenvoudig op te lossen problemen;
 • Je hanteert voor de cliënt passende communicatie en ondersteunt in zijn/haar communicatie met anderen;
 • Je reageert vanuit het perspectief en de vraag van de cliënt op wensen, klachten enzovoort en handelt deze, zo nodig in overleg met de medewerker begeleidersvoorziening doofblinden, op een correcte wijze af;
 • Je zorgt ervoor dat de cliënt zich prettig en veilig kan verplaatsen;
 • Ziet toe en meldt kwesties op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn;
 • Je werkt gericht aan gestelde doelen, vastgesteld en beschreven in het handelingsplan van de cliënt. Je rapporteert op deze doelen;
 • Je sluit 1 à 2 keer per jaar aan bij de handelingsplanbespreking van de cliënt.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je beschikt over eigen vervoer en bent bereid om te reizen;
 • Je hebt kennis van en bent vaardig in de verschillende communicatiemogelijkheden van doofblinde cliënten of je bent bereid je hierin verder te ontwikkelen/scholen;
 • Je hebt tact, geduld, invoelend vermogen en draagt bij aan een prettige sfeer voor cliënten;
 • Je kunt zelfstandig werken.

Dit bieden wij jou:

 • Een mooie uitdagende functie;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, m.i.v. zo spoedig mogelijk, voor de duur van een jaar;
 • Een baan met flexibele uren;
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket dat je zelf kunt samenstellen. Kies jij voor een sportabonnement, een fiets of vakliteratuur?

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 25, zoals omschreven in de cao gehandicaptenzorg 2017 – 2019 (minimaal € 1668,- en maximaal € 2401,-bij een volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao.

Bijzonderheden

Referenties & verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht als je bij ons komt werken.

Interne kandidaten

Ben je een interne kandidaat? Dan heb je bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne kandidaat met een voorrangspositie? Geef dit door bij je sollicitatie.

Doelgroep

Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid – Pascalle Hessels – kan je ondersteunen bij je sollicitatie.

Alleen als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, (geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, “ik behoor tot 1 van de doelgroepen”), stuur je sollicitatie dan niet alleen via de sollicitatiebutton, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over de inhoud van de vacature of over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Yvonne Kissels, medewerker Begeleidersvoorziening, telefoon: 073 5588 282, e-mail: Y.Kissels@kentalis.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met P&O via telefoonnummer 073 5588 309 of per mail via werkenbijkentalis@kentalis.nl

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer vóór 29 oktober 2018 via de sollicitatiebutton bovenaan deze vacaturetekst. Let op: je komt dan op een pagina waarbij je eerst akkoord moet aanvinken voor het privacystatement, voordat je op ‘verder’ kunt klikken en het reactieformulier kunt invullen. Sollicitaties die niet op bovenstaande wijze worden gedaan, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.


Laatste vacatures