Dove/slechthorende of gebarenvaardige begeleiders

13-04-2018 Trajectum, Wilhelminaoord

Solliciteren

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVB). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland.

Het ABC huis is een besloten, ontwikkelingsgerichte woning waar 15 dove cliënten verblijven. Qua behandelperspectief lijken de meeste cliënten het maximaal haalbare te hebben bereikt. Echter op het gebied van wonen/leven ligt er een leertraject waarbij cliënten hun vaardigheden kunnen onderhouden dan wel kunnen ontwikkelen.

Voor de Dovenlijn zoeken wij:

Dove/slechthorende begeleiders en/of gebarenvaardige begeleiders

Over Trajectum
Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings – en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon – en werkvoorzieningen.

Binnen Trajectum verblijven ongeveer 33 dove en slechthorende cliënten op drie verschillende afdelingen, Zomereik, Kersenboom (beide locatie Boschoord) en ABC-huis (locatie Wilhelminaoord). De afdelingen variëren van gesloten, besloten tot resocialisatie. De aangeboden structuur en de begeleidings-en behandelintensiteit variëren per afdeling en cliënt.

De afdeling Kersenboom  is een besloten behandelafdeling waar 10 cliënten verblijven met een auditieve en lichte verstandelijke beperking met daarbij psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Kenmerkend voor deze cliënten is een sociaal-emotionele achterstand en een gebrek aan geïnternaliseerde normen en waarden op allerlei gebieden. Behandeling vindt plaats in een doofvriendelijk klimaat waardoor de cliënt zich optimaal kan ontwikkelen. Werken vindt veelal plaats op het terrein van Boschoord.

De functie
Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het in (multidisciplinair) teamverband en individueel begeleiden van cliënten. Observeren, rapporteren en methodisch kunnen denken en handelen zijn een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Je zorgt voor een duidelijke structuur en een passend leef- en behandelklimaat op de afdeling. Afhankelijk van de afdeling en cliënt richt de begeleiding zich op het ondersteunen van de behandeling tot ondersteuning en structurering in het dagelijks leven.

Wij verwachten van jou dat je:

 • In het bezit bent van, of bezig bent met een agogische opleiding (op MBO-4 of HBO-niveau zoals: SPW, MMZ, AW, AB, Maatschappelijk Werk, SPH of verpleegkundige opleiding (MBO- of HBO-niveau en BIG geregistreerd)
 • De gebarentaal beheerst op minimaal AB2 niveau of soortgelijke ervaring.
 • Ervaring met of kennis van totale communicatie
 • Affiniteit hebt met onze doelgroep Doof en SGLVB (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt)
 • Ervaring hebt in ADL zorg
 • Tenminste 21 jaar oud bent
 • Een flexibele, even­wichtige persoon­lijkheid bent en in staat bent tot zelfreflectie
 • Goed mondeling en schriftelijk kunt rapporteren
 • Bereid bent om ‘s avonds en in het weekend te werken
 • Een stevige persoon bent met een cliëntgerichte werkhouding en kunt inspelen op zeer uiteenlopende hulpvragen van de individuele cliënt

Wat kun jij van ons verwachten:

 • Een contract voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging
 • Een salarisinschaling volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 40/45
 • De trainingen Agressie en Conflict Hantering(ACH), Medicatie uitgeven en bij het draaien van slaapdiensten Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)
 • Mogelijkheden tot verdere ontwikkeling in de communicatie
 • Een sfeer waarin eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Henk Hoogenkamp, Teammanager, te bereiken op 0561-422222 of per email: hhoogenkamp@trajectum.info.

Solliciteren kan uitsluitend via onze website: www.trajectum.info, middels de button ‘solliciteren’ vóór 25 april a.s. Graag vermelden in je brief of je zelf doof of slechthorend bent.


Laatste vacatures