Gedragstherapeutisch medebehandelaar

15-05-2020 GGMD, Amsterdam

GGMD voor Doven en Slechthorenden is een landelijke organisatie met brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, relaties, scholing, vrije tijd en inkomen.

Op dit moment telt de organisatie ca. 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team kind & jeugd dat werkt vanuit de locaties Vught/Eindhoven, Rotterdam Utrecht en Amsterdam. Het hele GGMD-team bestaat uit betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. GGMD ontwikkelt regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeert veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van zijn medewerkers.

GGMD zoekt voor haar GGZ team Kind & Jeugd een

Zeer ervaren gedragstherapeutisch medebehandelaar voor de GGZ Kind & Jeugd behandelgroepen

 • Voor minimaal 24 uur per week
 • Standplaats Amsterdam
 • Gebarentaalvaardig
 • Aanstelling voor een jaar met de nadrukkelijke intentie tot verlenging

De gedragstherapeutisch medebehandelaar (HBO) verleent zorg aan de client door het leveren van een bijdrage aan het opstellen van het behandelplan, het mede uitvoeren van dit plan en het mede evalueren ervan. De cliënten hebben gehoorproblemen, zoals doofheid, slechthorendheid. Vaak is daarnaast er sprake van complexe, meervoudige problematiek zoals psychiatrische problematiek in combinatie met hechtingsproblemen, systemische problematiek, psychosociale problematiek of een verstandelijke beperking. Er wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleners uit het multidisciplinaire team en vaak ook met ketenpartners. De gedragstherapeutisch medebehandelaar werkt intensief samen met en onder verantwoordelijkheid van de GZ psycholoog.

Hoofdtaken

 • Methodisch werken met client aan de hand van gestelde behandeldoelen en op basis van eigen observaties en observaties van anderen.
 • Contact met mede behandelaren, ouders en leerkrachten en gedrags- wetenschappers ten behoeve van de kwaliteit en generalisatie van de behandeling.
 • Evalueren en indien nodig bijstellen van de behandeling in samenspraak met regiebehandelaar en mede behandelaren.
 • Zicht houden op de veiligheid van de client, inschatten van risico’s en de nodige acties ondernemen.
 • Deelnemen aan MDO’s (multidisciplinair overleg), teamoverleg, scholing, en
 • trainingen.

Functie-eisen

 • Beschikt over een opleiding HBO SPH of gelijkwaardige opleiding en moet onder Jeugdwet kunnen registreren/SKJ registratie;
 • Beschikt over kennis en ervaring met het werken met cliënten/leerlingen binnen onderwijs;
 • Heeft kennis van het aanbod en werkwijze van aanverwante vakgebieden en betrekt deze kennis in het eigen handelen;
 • Kennis van gebarentaal is een pre. Motivatie om gebarentaal te leren is een vereiste.

De cliënten zijn voornamelijk doof of ernstig slechthorend. Werken met de doelgroep stelt hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden van de hulpverleners.

GGMD vindt ervaringsdeskundigheid belangrijk. Ben je doof of slechthorend? Dan nodigen we je nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Wij bieden

 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ FWG 50 min. 2.611,00 max.  3.571,00 bruto per maand op fulltime basis.
 • Een boeiende werkkring met veelsoortige hulpvragen.
 • Goede werksfeer in een klein team van gemotiveerde collega’s.

Meer informatie

U kunt over deze vacature contact opnemen met Janneke Barendse (GZ-psycholoog) of Marja Cox (orthopedagoog) via: tel. 088 – 43 21 700. Of contact via chat op werkdagen tussen 10.30 – 12.00 uur via www.ggmd.nl pagina Contact. Op www.ggmd.nl vindt u meer informatie over GGMD voor Doven en Slechthorenden.

Sollicitaties

Schriftelijk of per e-mail zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 juni 2020 onder vermelding PedBeh2020 naar: sollicitaties@ggmd.nl

 

 

 


Laatste vacatures