Pedagogisch Behandelaar

10-10-2018 Koninklijke Kentalis, Haren

Solliciteren

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Voor de Vroegbehandeling Doof/Slechthorend zoeken wij een:

Pedagogisch Behandelaar

die vanwege eigen doofheid NGT beheerst
 voor 6-8 uur

Een mooie wereld voor onze cliënten: daar draag jij aan bij!

Communicatie op maat

Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier, bijvoorbeeld met Nederlandse Gebarentaal, vierhandengebaren, vingerspelling, picto’s of foto’s. Het opmerken van kleine (communicatie)signalen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk. We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen.

Werken bij de Vroegbehandeling

De Vroegbehandeling Doof/SH van Kentalis is bedoeld voor ouders en hun auditief beperkte kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Ook als bij het kind sprake is van andere beperking(en) dan alleen de auditieve beperking. Onze behandeling is er voor slechthorende kinderen en dove kinderen met of zonder CI, hun ouders en betrokken familie en overige betrokkenen, zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen.

De behandeling wordt veelal thuis of op een bij het kind betrokken instelling geboden en/óf op de behandelgroep voor dove/slechthorende kinderen in Haren. Deze behandelgroep voor kinderen vanaf 1 ½ tot 4 jaar is 2 à 3 dagdelen per week open (dinsdag, woensdag en donderdag) en biedt de kinderen een ortho-communicatieve context ter ondersteuning van hun communicatieve, taal-, sociaal-emotionele en algehele ontwikkeling.

De cliënten zijn woonachtig in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
Het team bestaat uit twee logopedisten, twee pedagogisch behandelaars (een horende persoon en een dove/slechthorende persoon die de NGT beheerst), een systeemgericht behandelaar, een linguïst en een gedragskundige/behandelcoördinator. Er wordt op dit moment gewerkt met de zorgprogramma’s voor de cliëntprofielen 1 t/m 4, 18 en 5.

Wat ga je doen?

De werkdagen zijn bij voorkeur dinsdagochtend en donderdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur.

Taken

 • Voorbereiden en uitvoeren van het programma voor de behandelgroep in samenwerking met de collega PB-er en de logopedist.
 • Bewaken van de pedagogische rode lijn in het aanbod aan de kinderen.
 • Doelgericht kunnen werken met de peuters, zowel in de groep als individueel
 • Onderhouden van contacten met de ouders.
 • Binnen een multidisciplinair team een zelfstandige bijdrage leveren aan de handelingsplanning per kind en aan de ontwikkeling van het behandelaanbod als geheel.

Wat verwachten wij van jou?

Het betreft een pedagogisch behandelaar die vanwege eigen doofheid/slechthorendheid de NGT beheerst 

 • Een HBO (SPH) opleiding
 • Zeer goede kennis van de ontwikkeling van het jonge kind en de gebruikelijke transities in die ontwikkeling, van de ontwikkeling van een jong kind met een communicatief meervoudige beperking.
 • Deze kennis kunnen vertalen naar doelgericht werken met de kinderen in een ontspannen context
 • Werkervaring met jonge peuters en hun ouders
 • In staat zijn te reflecteren op het eigen taalgebruik in de behandeling t.b.v. de kinderen, kunnen aanpassen van eigen taalgebruik, accepteren van coaching op het gebied van communicatie
 • Ervaring met totale communicatie
 • Samenwerken met verschillende disciplines
 • Empathisch vermogen, goede contactuele vaardigheden
 • Bijdragen aan de opbouw van het elektronisch cliëntdossier

Dit bieden wij jou

 • Een mooie functie binnen een enthousiast team.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (m.i.v. z.s.m. tot 1 september 2019  met kans op verlenging)
 • Een baan voor 6-8 uur per week.
 • Veel opleidingsmogelijkheden.

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 45, zoals omschreven in de cao gehandicaptenzorg 2017- 2019 (minimaal € 2006 en maximaal € 3069, bij een volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao.

Bijzonderheden

Referenties & verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht als je bij ons komt werken.

Ben je een interne kandidaat?
Dan heb je bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne kandidaat met een voorrangspositie? Geef dit door bij je sollicitatie.

Doelgroep
Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid – Pascalle Hessels – kan je ondersteunen bij je sollicitatie.

Alléén als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, ( geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, “ik behoor tot 1 van de doelgroepen”), stuur je sollicitatie dan niet alleen via de sollicitatiebutton, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl

Extra informatie

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze bijzondere baan?
Neem dan contact op met Katja Sterkman, behandelcoördinator, k.sterkman@kentalis.nl, 06-46596911 of Marlie Verboom, unitmanager, m.verboom@kentalis.nl, 06-29508993 bereikbaar op ma t/m vrijdag

Neem voor algemene informatie contact op met P&O via 073 558 8309 of werkenbijkentalis@kentalis.nl

Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Solliciteer vóór 15-10-2018 via de link onderaan de vacaturetekst. Let op: je komt dan op een pagina waarbij je eerst akkoord moet aanvinken voor het privacy statement voordat je op verder kunt klikken en het reactieformulier kunt invullen. Sollicitaties die niet op bovenstaande wijze worden gedaan, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De gesprekken vinden z.s.m.plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Laatste vacatures