Raad van Toezicht bij Nederlands Gebarencentrum

27-10-2022 Nederlands Gebarencentrum, Amersfoort

Toezichthouder die het gebaar maakt (m/v).

Vacature twee leden Raad van Toezicht (RvT)

Ben u een inspirerend toezichthouder die de komende jaren vanuit uw persoonlijke ervaring wil meebouwen aan het Nederlands Gebarencentrum? Lees dan verder.

Het Nederlands Gebarencentrum

Al sinds 1996 is het Nederlands Gebarencentrum hét landelijk onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG).

Wij zoeken per 1 januari en 1 juli 2023 een lid voor de Raad van Toezicht.

Profieleisen algemeen

De leden van de raad hebben bestuurlijke, specialistisch, professionele of adviseurservaring, dan wel goed gevoel voor managementvraagstukken binnen non-profitorganisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, het uitvoerend werk, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de ontwikkelingen in de Nederlandse Gebarentaal ofwel de wens zich daarin te verdiepen. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische, onafhankelijke en integere wijze. Ze hebben een sterk inlevingsvermogen, zijn professioneel en hebben reflectief vermogen.

Als basis gelden voor alle Raad van Toezichtleden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de kernwaarden en het werkterrein van het Gebarencentrum.
 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de ambities gaat onze voorkeur uit naar een bestuurlijk geëngageerd persoon die doof/slechthorend is of doofheid /slechthorendheid van dichtbij meemaakt.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team van de Raad van Toezicht, vanuit openheid, verbondenheid en deskundigheid.
 • Is evenwichtig en consistent in zijn/haar optreden.
 • Heeft zicht op hoe stakeholders werken en waar hun vraagstukken liggen.
 • Kan ingewikkelde (politieke) processen snel doorgronden.
 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega RvT-leden en de Raad van Bestuur.
 • Reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad.
 • Heeft een heldere visie op Governance (Nederlandse Corporate Governancecode en de Zorgbrede Governancecode (2019)) en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van de toezichthouder.
 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op.
 • Denkt vanuit een helikopterview en onafhankelijke oordeelsvorming; heeft daarbij aandacht voor draagvlak bij zowel interne als externe stakeholders.
 • Heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden.

Er is geen financiële vergoeding afgezien van een reiskostenvergoeding.

Profieleisen specifiek

Wat betreft de nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn wij specifiek op zoek naar leden met aandachtsvelden op financieel en HR/organisatieontwikkelingsgebied. We zien ervaring en deskundigheid op deze terreinen graag terug bij de nieuwe leden.

Profiel: Financieel

 • Heeft ervaring met bedrijfsvoering en verdienmodellen, en weet vanuit een gezonde risicoafweging zijn/haar inzichten te delen binnen de Raad van Toezicht en met de bestuurder
 • Heeft kennis en/of ervaring met subsidiestroming en de verkrijging ervan.

Profiel: HR/organisatieontwikkeling

 • Ervaring met nieuwe vormen van organiseren en organisatieverandering.
 • Is in staat om mee te denken over de impact van transformaties en vernieuwing op medewerkers en hoe draagvlak kan worden verworven.
 • Heeft expertise op het gebied van goed werkgeverschap, strategische personeelsplanning en arbeidsmarktproblematiek.
 • Heeft gevoel voor organisatie- en groepsdynamiek.

Procedure

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan voor 15 november a.s. uw schriftelijke sollicitatie met cv naar info@gebarencentrum.nl.

Nadere informatie en inlichtingen kunt u inwinnen bij Judith Reiff-de Groen (huidige voorzitter Raad van Toezicht) per e-mail: j.reiff@matterhornbeheer.nl.


Laatste vacatures

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Wij gebruiken programma's die het gedrag van bezoekers op onze website volgen, zoals Google Analytics.

Lees meer

Op onze websites staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer. Daarnaast hebben we een cookie van Facebook, Twitter en Instagram op onze website staan. Dat betekent dat deze sociale media je op onze website kunnen volgen. Op onze website vind je advertenties. Google kan bekijken welke advertenties jij ziet.