Voorzitter en leden Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal

31-08-2021 Nederlands Gebarencentrum / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, -

Wil jij je inzetten voor de Nederlandse Gebarentaal? Word dan voorzitter of lid van het nieuwe Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal.

Bekijk de vacature in NGT

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Nederlands Gebarencentrum nodigen u uit om uw belangsteling kenbaar te maken voor de functie van Voorzitter en voor lid (4x) van het nieuw op te richten Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal. Dit Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal is opgenomen in de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal (2021) en heeft als taak de minister te adviseren over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal in de samenleving. Het Adviescollege doet dit in ieder geval door te adviseren over de uitvoering van het beleid en over de behoeften en ontwikkelingen met betrekking tot de Nederlandse Gebarentaal in relatie tot deze wet. Het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal zal bestaan uit 5 leden, van wie één voorzitter. Een vicevoorzitter wordt na de instelling van het Adviescollege gekozen.

Uw profiel

  • Van u wordt verwacht dat u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de onafhankelijke adviesrol van het Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal;
  • U heeft een groot hart voor de Nederlandse Gebarentaal en dovencultuur, beheerst de Nederlandse Gebarentaal actief;
  • U bezit een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; politiek-bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling, met name voor de rol van Voorzitter;
  • U bent op de hoogte van wat er speelt in de gemeenschap, en kent de weg in het bestuurlijke en maatschappelijke veld;
  • U hebt ideeën en visie aangaande de toekomst van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal;
  • Vanuit uw kennis draagt u actief bij aan de professionalisering van het adviescollege;
  • U kunt als lid twee dagen in de maand en als voorzitter twee tot vier dagen per maand vrij maken om u in te zetten voor de Nederlandse Gebarentaal.

Procedure

De procedure voor het vinden van de juiste kandidaten zal zijn om eerst een Voorzitter te werven en te benoemen die in het verdere sollicitatieproces betrokken is bij het werven van de overige vier leden. De gesprekken voor de functie van Voorzitter vinden plaats in de week van 20 september 2021.

Het Nederlands Gebarencentrum draagt de gekozen kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, welke vervolgens via de Ministerraad benoemd kunnen worden.

Vergoeding en benoeming

Leden van het Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal ontvangen een vaste vergoeding per vergadering op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Voor de voorzitter bedraagt deze maximale vergoeding 390,88 euro per vergadering en voor de overige leden bedraagt dit maximaal 300,68 euro per vergadering. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal één periode van vier jaar. Benoeming vindt plaats op persoonlijke titel en leden van het Adviescollege treden niet op namens (belangen)organisaties waaraan zij mogelijk verbonden zijn.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Danielle van Leeuwen
– de Wit (Beleidsmedewerker, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), telefoon 06-50156060 (ook bereikbaar via SMS/whatsapp) of Benny Elferink (Directeur, Nederlands Gebarencentrum), telefoon 06-81636736 (bereikbaar alleen via SMS/whatsapp).

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw brief en curriculum vitae vóór 13 september 17.00 uur per e-mail te versturen naar info@gebarencentrum.nl onder vermelding van “Sollicitatie Voorzitter Adviescollege NGT”, of “Sollicitatie lid Adviescollege NGT”, of “Sollicitatie Voorzitter en lid Adviescollege NGT” .


Laatste vacatures

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.