Voorzitter en lid Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal

02-02-2023 Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal,

Wegens vertrek van voorzitter en lid van het Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal zoeken we een nieuwe voorzitter en lid van ons college.

Bekijk de vacature in NGT

Het Adviescollege NGT nodigt u uit om uw belangstelling kenbaar te maken voor de functie van voorzitter en voor een lid van het in januari 2022 opgerichte Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal. Dit Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal is opgenomen in de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal (2021) en heeft als taak de minister te adviseren over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal in de samenleving. Het Adviescollege doet dit in ieder geval door te adviseren over de uitvoering van het beleid en over de behoeften en ontwikkelingen met betrekking tot de Nederlandse Gebarentaal in relatie tot deze wet. Het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal bestaat uit 5 leden, van wie één voorzitter. 

Uw profiel

 • Van u wordt verwacht dat u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de onafhankelijke adviesrol van het Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal; 
 • U heeft een groot hart voor de Nederlandse Gebarentaal en dovencultuur, beheerst de Nederlandse Gebarentaal actief;
 • U bezit een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; politiek-bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling, met name voor de rol van voorzitter;
 • In de rol van Voorzitter is het belangrijk dat u beschikt over organisatiesensitiviteit en een verbinder kan zijn tussen de verschillende instanties, de ‘horende’ en de ‘dove’ wereld en accuraat bent;
 • U bent op de hoogte van wat er speelt in de gemeenschap, en kent de weg in het bestuurlijke en maatschappelijke veld; 
 • U hebt ideeën en visie aangaande de toekomst van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal; 
 • Vanuit uw kennis draagt u actief bij aan de professionalisering van het adviescollege;
 • U kunt als lid twee dagen in de maand en als voorzitter twee tot vier dagen per maand vrij maken om u in te zetten voor de Nederlandse Gebarentaal;
 • U kunt onafhankelijk van een eventuele instelling waar u werkzaam bent, functioneren;
 • U vindt het leuk om werkbezoeken in NL en in de EU af te leggen;
 • De taak van voorzitter begint op 1 april 2023;
 • De taak van lid begint op 1 juli 2023.

Procedure

Na een selectie van de binnengekomen sollicitatiebrieven, zullen twee huidige leden van het adviescollege, de heer Tony Bloem en mevrouw Kim English-Van Berkel en de heer Benny Elferink van het Nederlands Gebarencentrum de gesprekken met u voeren.  

Het Nederlands Gebarencentrum draagt de gekozen kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgens worden zij via de Ministerraad benoemd. 

Vergoeding en benoeming

Leden van het Adviescollege voor de Nederlandse Gebarentaal ontvangen een vaste vergoeding per vergadering op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Voor de voorzitter bedraagt deze maximale vergoeding € 411,58 per vergadering en voor de overige leden bedraagt dit maximaal € 316,60 per vergadering. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal één periode van vier jaar. Benoeming vindt plaats op persoonlijke titel en leden van het Adviescollege treden niet op namens (belangen)organisaties waaraan zij mogelijk verbonden zijn. 

Interesse? 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Tony Bloem via 06 51 68 24 00 (alleen bereikbaar via sms/WhatsApp) of mevrouw Kim English-van Berkel (horend) via 06 33 04 67 28 (ook bereikbaar via WhatsApp). 

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw brief en curriculum vitae vóór 28 februari 2023 per e-mail te versturen naar sollicitatie@adviescollegengt.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie Voorzitter Adviescollege NGT’ of ‘Sollicitatie lid Adviescollege NGT’.

Voor een indruk van onze werkzaamheden kunt u kijken op onze website www.adviescollegengt.nl


Laatste vacatures

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Wij gebruiken programma's die het gedrag van bezoekers op onze website volgen, zoals Google Analytics.

Lees meer

Op onze websites staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer. Daarnaast hebben we een cookie van Facebook, Twitter en Instagram op onze website staan. Dat betekent dat deze sociale media je op onze website kunnen volgen. Op onze website vind je advertenties. Google kan bekijken welke advertenties jij ziet.