Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Gebarencentrum

13-10-2021 Nederlands Gebarencentrum, Amersfoort

Nederlands Gebarencentrum in NGTHet Gebarencentrum zoekt per 1 januari 2022 een voorzitter Raad van Toezicht om samen met ons onze ambities waar te maken. Bent u een inspirerend toezichthouder die de komende jaren vanuit uw persoonlijke ervaring wil meebouwen aan het Nederlands Gebarencentrum? Lees dan verder. Of bekijk de vacature in NGT

Toezichthouder die het gebaar maakt (m/v)

Vacature voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Gebarencentrum

Het Nederlands Gebarencentrum

Al sinds 1996 is het Nederlands Gebarencentrum hét landelijk onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG). Onze missie is het beheer en de bevordering van de Nederlandse Gebarentaal. Het Gebarencentrum is sinds 2004 door de overheid erkend als het Lexicografisch Instituut op het gebied van de NGT. De kernactiviteiten kunnen worden opgesplitst in verschillende verantwoordelijkheden:

 • Verzamelen en toegankelijk maken van Nederlandse gebaren o.a. via een online gebarenwoordenboek.
 • Ontwikkelen en produceren van (online) NGT en NmG cursusmaterialen en aanbieden van workshops en cursussen.
 • Uitvoeren van onderzoek naar de grammatica van NGT en voorlichting en advies geven over de toepassing van gebaren(taal) in de communicatie met diverse doelgroepen.
 • Verzorgen van vertalingen vanuit het Nederlands naar NGT of NmG voor diverse opdrachtgevers.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het realiseren van een klantgerichte en digitale omgeving en dienstverlening richting kennisinstellingen, zoals Kentalis, Auris, GGMD, HU, andere professionele netwerkpartners en eindgebruikers (kinderen en ouders). Denk daarbij aan de (online) gebarenwoordenboeken, online cursussen en diverse interactieve tools/games. Het Gebarencentrum staat er goed voor en kan de komende jaren vooruit. In 2021 is de NGT officieel erkend als taal. Deze erkenning vraagt, om samen met partners, te verkennen wat er nodig is om dit actief te implementeren.

Het Gebarencentrum heeft verschillende financieringsstromen: subsidie vanuit OCW, inkomsten uit de verkoop van producten (bijv. abonnementen op het NGT-woordenboek) en bijdragen van andere belangenorganisaties. Bij het Gebarencentrum werkt een team van 12 enthousiaste professionals.

We zoeken per 1 januari 2022 een voorzitter Raad van Toezicht om samen met ons onze ambities waar te maken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Nederlands Gebarencentrum bestaat nu uit vier leden die ieder hun kennis en netwerk inzetten om het Gebarencentrum strategisch te versterken. De Raad van Toezicht is klankbord voor de bestuurder en ziet toe op de besturing van het Gebarencentrum. De bestuurder wordt momenteel gevormd door Benny Elferink. De Raad van Toezicht komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Daarnaast is er minimaal een keer per jaar een discussiebijeenkomst over de strategische koers. Daarnaast nemen leden deel aan commissies en andere (informele) activiteiten van het Gebarencentrum. De Raad kent een rooster van aftreden. Er is geen financiële vergoeding afgezien van een reiskostenvergoeding.

Gevraagde competenties voorzitter Raad van Toezicht

Wij zoeken een enthousiaste en inspirerende toezichthouder met betrokkenheid bij de missie en ambities van het Nederlands Gebarencentrum en met affiniteit met de vraagstukken in de maatschappij. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de ambities gaat onze voorkeur uit naar een bestuurlijk geëngageerd persoon die doofheid /slechthorendheid van dichtbij meemaakt of mogelijk zelf doof/slechthorend is, om vanuit deze achtergrond objectief de vertegenwoordiging van de doelgroep van het Gebarencentrum te vertegenwoordigen.

We vragen iemand die:

 • Beleidsmatig kan meedenken vanuit de ontwikkelingen rondom de Nederlandse Gebarentaal, de ontwikkelingen rondom mensen die gebaren gebruiken en degenen die hen professioneel ondersteunen.
 • Een ruime bestuurlijke ervaring en netwerk heeft.
 • Betrokken en alert is, en tegelijkertijd met de handen op de rug kan werken.
 • Beheersing van de Nederlandse Gebarentaal is een pre.
 • Besluitvaardig is, vanuit verantwoordelijkheid en durf om te handelen.
 • Gevoel heeft voor governance van professionele organisaties.
 • Een actief netwerk heeft in het veld waarbinnen het Gebarencentrum zich bevindt (wetenschap, beleid en praktijk).
 • In staat is tot zelfreflectie en een teamspeler is.

Overige aspecten

 • Onafhankelijkheid: Wij vragen een toezichthouder zonder nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders en medewerkers van het Gebarencentrum, waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of ten minste de verdenking daarvan kan ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van kwesties die spelen voor het Gebarencentrum.
 • Een zekere diversiteit is gewenst.
 • Tijd – aantal nevenfuncties: Leden van de Raad van Toezicht kunnen voldoende tijd beschikbaar maken en hebben een gelimiteerd aantal nevenfuncties.
 • Governance: Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Nederlandse Corporate Governancecode en de Zorgbrede Governancecode (2010) en handelen daarnaar.

Procedure

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan vóór 1 november uw schriftelijke sollicitatie met CV naar info@gebarencentrum.nl.
Nadere informatie en inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Eddy Hus (huidige voorzitter Raad van Toezicht) per e-mail: eddyhus@hotmail.com.


Laatste vacatures

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken.

Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn altijd anoniem.

Als je marketingcookies accepteert, wordt bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen informatie over jouw gebruik van onze site gedeeld met YouTube, voor social media, adverteren en analyse.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Onze website maakt zelf geen gebruik van marketingcookies. Bij het afspelen van video's die wij via YouTube op onze site plaatsen, worden wel marketingcookies geinstalleerd. Je kunt deze marketingcookies uitzetten, maar dan kun je de video's mogelijk niet meer afspelen.