Nederlands Gebarencentrum

Het Nederlands Gebarencentrum is het landelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NmG).

Omschrijving

Het Gebarencentrum is opgericht in 1992 en is door de overheid erkend als lexicografisch instituut op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal in al haar verschijningsvormen.

De doelstelling van het Nederlands Gebarencentrum is als volgt:

Het Gebarencentrum heeft primair tot doel een landelijk Expertisecentrum te zijn op het gebied van NGT in al haar verschijningsvormen en op het gebied van NGT/NmG multimedia en leermiddelen, met name in het kader van de implementatie van tweetaligheid. 

De activiteiten van het NGc vallen uiteen in drie onderdelen: informatievoorziening en monitoring, productontwikkeling en beheer van de NGT en taalbeleid.

Bezoek onze website voor meer informatie.