De Noorderbrug

De Noorderbrug biedt specialistische begeleiding en behandeling aan doven en slechthorenden met complexe problematiek in zeven provincies: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel en Utrecht. Als wonen in de eigen thuissituatie niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum voor doven en slechthorenden van De Noorderbrug in Groningen of Deventer.

Omschrijving

Van de totale groep mensen met een zintuiglijke beperking in Nederland heeft een kleine groep te maken met bijkomende complexe problematiek. Het kan zijn dat u hierdoor problemen ervaart in uw thuissituatie, op uw werk of in de omgang met anderen. Bijvoorbeeld doordat de communicatie met andere mensen lastig verloopt omdat u elkaar niet begrijpt. Of omdat u het lezen en begrijpen van brieven en teksten lastig vindt. Misschien weet u niet goed wat mensen op uw werk van u verwachten of wat u van hen mag verwachten. Wat uw vraag ook is: De Noorderbrug gaat samen met u op zoek naar een passend antwoord.

Wij hebben de expertise, u heeft de regie
Met ruim 45 jaar kennis van en expertise in het begeleiden en behandelen van mensen met doofheid en complexe problematiek, is De Noorderbrug specialist op dit gebied. De specialisten van De Noorderbrug kennen de gevolgen die het doofzijn kan hebben voor u en uw netwerk. Zij beheersen verschillende varianten van de gebarentaal voor goede en persoonlijke communicatie met u. Sommige medewerkers zijn zelf ook doof en kunnen zich daardoor nog beter in uw situatie verplaatsen. De Noorderbrug biedt specialistische begeleidingstrajecten en zorgpaden (behandeling) die zich richten op de gebieden waarop mensen vaak vastlopen. Dat doen we altijd vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving een grotere kwaliteit van leven geven. In onze aanpak staan zelfredzaamheid- en participatiemogelijkheden daarom altijd centraal.