Pedagogisch begeleider in Zwolle

26-10-2023 Pento, Zwolle

Zet je pedagogische kwaliteiten in voor onze behandelgroep Wapper in Zwolle. Begeleid samen met je collega’s kinderen met een auditieve beperking in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.

Wat ga je doen?

Je biedt dagelijkse verzorging en begeleiding aan kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen op de behandelgroep Wapper. Op deze behandelgroep komen kinderen met een auditieve beperking in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Je vormt een team met je collega pedagogisch begeleider en een logopedist. Jullie staan onder leiding van de behandelcoördinator.

Gedurende de ochtend van half negen tot één uur staat alles in het teken van communicatie; met de kinderen, met ouders en met je directe collega’ s. Om half negen start je samen met de logopedist en de andere pedagogisch begeleider met de voorbereidingen van de groep en zitten jullie even bij elkaar om de ochtend door te nemen.

Vanaf negen uur komen de kinderen, die door hun ouders worden gebracht binnen. Het eerste kwartier zijn ouders en kinderen samen op de groep en is er gelegenheid om bijzonderheden uit te wisselen en de hoorapparatuur te checken. Dan nemen ouders afscheid en gaan naar huis of naar hun eigen themaprogramma dat o.a. bestaat uit gebarenles of een inhoudelijk thema.

Het ochtendprogramma staat in het teken van aansluiten bij het jonge kind in het moment. Dat doen we met spel, groepslogopedie, knutselen, bewegen binnen en buiten, hoortraining en eet- en drinkmomenten. In de communicatie worden gebaren gebruikt en alle activiteiten met het kind of met het groepje kinderen hebben als doel het stimuleren van de gehoor-, spraak-, en taalontwikkeling van dit jonge auditief beperkte kind. Aan het eind van de ochtend komen ouders hun kind weer ophalen en heb je even contact over het verloop van de ochtend. Met ouders is er verder contact via het ouderportaal, een communicatie-app. Hierin plaats je ook een kort verslag met foto’s van de afgelopen ochtend.

Na de groep ben je o.a. bezig met verslaglegging, overleggen met collega’s of een gezamenlijk Wapperoverleg met het team. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het behandelplan, samen met het multidisciplinair team van pedagogisch begeleiders, logopedisten, gezinsbegeleiders, klinisch fysicus-audioloog en de orthopedagoog.

De taken van de functie op een rijtje:

 • Je biedt dagelijkse verzorging en begeleiding aan kinderen met auditieve en/of
  communicatieve beperkingen op de behandelgroep Wapper.
 • Je levert een bijdrage aan het opzetten, in standhouden en ontwikkelen van een
  pedagogisch klimaat. Kaders en afspraken op het gebied van het pedagogisch
  (groeps-)klimaat bewaak je.
 • Je formuleert individuele begeleidingsdoelen voor de cliënt en stelt een
  pedagogisch deelplan van het behandelplan op. Dit doe je in overleg met
  ouders/verzorgers en het interdisciplinaire team.
 • Je biedt taal-, communicatie- en auditief gerichte begeleiding in nauwe
  samenwerking met de PB-er en de logopedist. Hierbij maakt je gebruik van
  NmG/NGT.
 • Je instrueert en ondersteunt andere pedagogisch begeleiders bij het uitvoeren van
  het deelplan.
 • Je bespreekt observatieverslagen, de voortgang en evaluatie in interdisciplinair
  verband en je stelt het deelplan eventueel bij.
 • Je voert samen met de behandelcoördinator en/of logopedist oudergesprekken en
  geeft informatie en advies over begeleiding van de cliënt.
 • Je draagt zorg voor het juist registreren van de werkzaamheden ten behoeve vande administratieve en financiële afhandeling.

Wat zoeken wij in onze nieuwe collega?

 • Onze voorkeur gaat uit naar een collega met een auditieve beperking!
 • Je hebt kennis van pedagogiek, je hebt ervaring en affiniteit met het werken met de
  doelgroep cliënten.
 • Je bent gebarenvaardig of bent bereid gebarentaal te leren.
 • Je verricht je werkzaamheden binnen protocollen, richtlijnen en kaders van het
  pedagogische deelplan. Je begeleidt individuele en groepsactiviteiten en stimuleert
  en activeert cliënten door het aanbieden van creatief materiaal en spelmateriaal,
  waarbij je rekening houdt met de (individuele) mogelijkheden van cliënten.
 • Je hebt tact, invoelingsvermogen, kunt vertrouwen wekken, stimuleren, motiveren
  en corrigeren bij het bieden van begeleiding en dagelijkse verzorging aan cliënten.
 • Daarnaast heb je overtuigingskracht bij het bespreken van voortgang en
  bevindingen met collega’s.
 • Je bent in staat om informatie en kennis, zowel mondeling als schriftelijk, over te
  dragen aan collega’s, cliënten, ouders/verzorgers.
 • Geduld heb je nodig bij het begeleiden van cliënten in hun communicatieve,
  lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling.

Wat mag je van ons verwachten?

 • De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar;
 • De arbeidsduur bedraagt 11 uur per week (waarvan 1 uur gekoppeld aan het werken met een auditief beperkte collega). De werkdagen zijn maandag en woensdag;
 • Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring en opleiding. De functie is ingedeeld in FWG 40 – 45 (cao Ziekenhuizen) De functiegroep kent op fulltime basis een minimum bruto per maand van €2.241.en een maximum bruto per maand van €3.642.
 • Een prima pensioenregeling bij PFZW;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Opbouw van PLB-uren, 57 uur bij een fulltime dienstverband en de uren kennen geen verjaringstermijn;
 • Je hebt de mogelijkheid bij Pento om extra verlof aan te kopen via ons meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden;
 • Scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Enthousiaste collega’s om mee samen te werken.

Wij zijn Pento.

Experts in horen, spreken en verstaan. Vanuit verschillende locaties in Noord-, Oost- en Midden-Nederland begeleiden, onderzoeken en adviseren wij mensen die problemen hebben op het gebied van taal-spraak en/of gehoor. Wij bieden audiologische zorg en Vroegbehandeling. Pento Vroegbehandeling biedt multidisciplinaire behandeling aan kinderen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking en aan het gezin (en de omgeving) waarin het kind opgroeit.

Bij Pento werken we vanuit vertrouwen en professionaliteit. Daarom werken we met leidende principes; cliënt centraal, continu verbeteren, regie nemen, passend en meedoen. We praten hierover met elkaar en spreken elkaar hierop aan. Zo verbinden we ons met deze principes, met elkaar en met de cliënt.

Heb je vragen over de vacature?

Neem dan contact op met teamleider Mirjam Kraan. Zij is bereikbaar via m.kraan@pento.nl of telefonisch via 06-81820559. De eerste sollicitatieronde zal gehouden worden op woensdag 8 november.

Ben je enthousiast over de vacature en wil je solliciteren?

Je brief en cv kun je mailen naar m.kraan@pento.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie pedagogisch begeleider’. Is de reactietermijn verlopen, neem dan contact met ons op om je interesse kenbaar te maken.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat de voorkeur. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een
voorwaarde voor de aanstelling.


Laatste vacatures

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Op onze website staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer.